illustrasjon studenter.jpg
illustrasjon studenter.jpg

Studentrekruttering og nærarbeidsmarkedet

Studentrekruttering lokalt til utdanningsinstitusjoner bidrar betydelig til å forsyne nærarbeidsmarkedene med høyt utdannet arbeidskraft. Dette gjelder særlig i de store studieregionene som Oslo, Bergen og Trondheim melder SSB.

Publisert

Det viser rapporten Studentvandringer. Rekruttering til studier og tilførsel av nye høyt utdannede i et geografisk perspektiv av SSB-forsker Lasse Sigbjørn Stambøl.

En av målsettingene med en regional, desentralisert universitets- og høgskolestruktur, er at utdanningsinstitusjonene skal forsyne nærarbeidsmarkedet med arbeidskraft.

Store variasjoner i lokal rekruttering

Lokal og regional rekruttering til studier antas å øke mulighetene for at kandidatene blir i regionen etterpå. Rapporten undersøker i hvilken grad utdanningsinstitusjonene rekrutterer studenter fra egen region i opptaksåret 2002, og i hvilken grad nye høyt utdannede i 2004 blir boende noen år etter avsluttede studier og dermed representerer en tilførsel regionalt.

Når forskeren grupperer 43 studiesteder etter fylke, er det store variasjoner i lokal rekruttering til studier og tilførsel av nye høyt utdannede i nærarbeidsmarkedet. Her kan du lese mer om variasjonene i Norge.

Små forskjeller mellom kjønn

Det er små forskjeller mellom menn og kvinner med hensyn til lokal rekruttering til studier og lokal tilførsel av nye høyt utdannede i hver studieregion, men kvinner øker sin lokale betydning når den lokale arena utvides til å omfatte hele fylket der studiestedet er lokalisert.

Økonomiske og administrative fag, humanistiske og estetiske fag, lærerutdanning og pedagogiske fag og helse- og sosialfag viser høyest andel lokal rekruttering til studier, mens høyest andel lokal tilførsel av nye høyt utdannede er å finne innen fagfeltene samfunnsfag og juridiske fag og humanistiske og estetiske fag.

Helse- og sosialfag og lærerutdanning og pedagogiske fag øker sin lokale betydning når det i tillegg til studieregionene tas med tilhørende fylker for øvrig i den lokale arena.

Les hele rapporten Studentvandringer. Rekruttering til studier og tilførsel av nye høyt utdannede i et geografisk perspektiv

"