inneklima_skole_colourbox
inneklima_skole_colourbox

Stor mangel på helsesøstre

Norge har altfor få helsesøstre til å hjelpe de som trenger det. Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Eli Gunhild By krever møter med helse- og omsorgsministeren og KS-direktøren.

Publisert

En undersøkelse utført av tidsskriftet Sykepleien viser at helsesøstre fortviler over mangel på tid. 7 av 10 sier at de har unnlatt å stille spørsmål til brukere, fordi de ikke har tid til å følge opp svaret. Kun 3 av 10 helsesøstre sier at de har tid til å utføre lovpålagte oppgaver. Norge mangler om lag 860 helsesøsterårsverk for å hjelpe samfunnets yngste.

Alvorlige mangler

Undersøkelsen viser at mange av helsesøstrene må avvise fortvilte barn i døra, at de på grunn av tidspress leverer rapporter for sent til barnevernet og at de ikke har tid til å følge opp barn og familier som de vet sliter. – Sykepleiens undersøkelse viser alvorlige mangler ved selve grunntanken med helsesøstertjenesten, å være et tilgjengelig lavterskeltilbud til alle barn og unge. Undersøkelsen bekrefter også den mangel på helsesøstre som Norsk Sykepleierforbund tidligere har gjort Helse- og omsorgsdepartementet og Stortinget oppmerksom på en rekke ganger, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

NSF sitt krav til Statsbudsjettet 2014, inneholdt blant annet krav om en forpliktende opptrappingsplan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, med øremerkede midler. Som en del av denne planen mener NSF at det må settes av 200 millioner kroner til formålet i 2014. Norsk sykepleierforbund ber nå om et møte med helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og administrerende direktør Sigrun Vågeng i KS om økning av antall årsverk for helsesøstre.

6 av 10 har for mange elever

I følge Helsedirektoratets normtall bør en helsesøster i skolehelsetjenesten maks ha 800 elever per 100 prosent stilling. Svarene i sykepleiens undersøkelse viser at 6 av 10 helsesøstre har ansvar for over 800 elever. På helsestasjonene er normtallet at en helsesøster bør følge opp maks 65 fødsler per år. Over halvparten av helsesøstrene forteller at de har flere fødsler enn normtallet.

I Helsedirektoratets ”Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten” fra 2010 er det beskrevet et behov for 1550 flere årsverk. Av disse er det 860 helsesøsterårsverk.

En undersøkelse KS gjennomførte i 2012 blant de ti største kommunene i landet, viser store variasjoner i satsingen på helsestasjons- og skolehelsetjenesten. En undersøkelse Norgesbarometeret AS utførte for NSF i 2012 viser at bare 22 prosent av kommunene har prioritert en satsning på dette området. Viktig forebyggingsarbeid blant barn og unge blir derfor ikke utført.

- Nå må fagre ord følges opp med konkrete tiltak, både av helse- og omsorgsministeren og kommunepolitikerne, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

(NTB)