Inkluderende-arbeidsliv
Inkluderende-arbeidsliv

Statseide virksomheter mest opptatt av sosialt ansvar

Norske styreledere er opptatt av samfunnsansvar, men KPMGs Topplederundersøkelse viser at det er store variasjoner mellom bedriftene. Det er selskaper hvor staten er eier og selskaper der lederne måles på sosialt ansvar at arbeidet har kommet lengst. 

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

- Gjennom å ta inn indikatorer som måler samfunnsansvar inn i leders målekort, er erfaringene at operasjonaliseringen i selskapet skjer raskere og ønskede resultater innen CSR (Corporate social responsibility) oppnås. Styrelederne er gjennomgående svært opptatt av selskapets samfunnsansvar og de mener det er viktig at styret varsler om tydelige forventninger til organisasjonen, sier partner Arne Frogner som har ledet arbeidet med topplederundersøkelsen.Tallene fra undersøkelsen viser at omfanget av CSR-arbeid kan variere av ulike årsaker. Det kan variere ut i fra om selskapet er stort eller mellomstort, krav fra eier, hvilken samfunnsrolle selskapet har, grønn profil, internasjonalisering, CO2-fotavtrykk, ansattes involvering og engasjement fra kunder.

I undersøkelsen er 30 styreledere fra mange av de største norske selskapene intervjuet. Store forventinger fra myndighetene Myndighetene har store forventninger og vil at selskapene skal ta inn over seg GRI (Global Reporting Initiative) kravene eller kravene i FN Global Compact. - Staten er en tydelig eier og vi ser at i de selskaper hvor staten har eierinteresser, så har implementering og rapportering av samfunnsansvaret kommet langt, sier partner Arne Frogner, ansvarlig for storkundesegmentet i KPMG. Gode råd Gjennom samtalene med styrelederne ga styrelederne mange råd for hva styrer må tenke på i forbindelse med samfunnsansvar.

Her topp 10-fådene for styrene:1. Definer selskapets samfunnsansvar 2. Organisasjonen må vite hva som forventes 3. Skap kontinuitet i CSR-arbeidet4. CSR må ligge i fingrene og være levende i selskapet 5. Ikke lag et skjemavelde hvor en slutter å tenke 6. Skap holdninger nå når krisen inntreffer er det for sent 7. Inkluder CSR-må i lederens målekort 8. Lytt til rå og informasjon fra grasrota, informasjon siles på veien 9. Vær nysgjerrig og lær av andres feil10. Dilemmatrening er viktig. Hvordan forholde seg til en sak som ikke har et åpenbart svar?

(pressemelding)