Lykkelig-Colourbox.jpg
Lykkelig-Colourbox.jpg

Slik får du ansatte til å trives

Friskfaktorer er det som får mennesker til å trives og ha det bra, så vel hjemme som på jobben. Ved å innføre, bevare og utvikle det friske, kan vi stimulere trivsel, utvikling og prestasjoner melder HMSmagasinet.no.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Å arbeide aktivt med arbeidsmiljøet handler for det meste om å forebygge uhelse og ulykker i det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet, skriver prevent.se.

En mer offensiv tilnærmingsmåte er å arbeide helsefremmende med de faktorer som kan fremme helse og styrke individ, arbeidsgruppe og bedrift. Forebyggende og helsefremmende arbeid utfyller hverandre.

Frisk- og risikofaktorer

Det som kjennetegner de beste tiltakene i arbeidsmiljøarbeidet, er ofte at de dekker både friskfaktorer og risikofaktorer. Friskfaktorer kan defineres somdet som forekommer i den enkeltes arbeids- og/eller totale livsmiljø og livsstil og gir denne forutsetninger for å fungere optimalt, utvikle seg og ha bra i arbeidslivet.

Se hele mennesket

Begrepet friskfaktorer inneholder ikke bare noe som har med arbeidsmiljøet å gjøre. Det handler om å se hele mennesket – helsen lar seg ikke dele opp i et arbeidsliv og en fritid uavhengige av hverandre. Like mye som friskfaktorer i arbeidet påvirker vår fritid, påvirker friskfaktorer i privatlivet hvordan vi har det på jobben. Friskfaktorene varierer også i løpet av livets ulike faser.

Friskfaktorer er ikke det samme som egentrening. Dette kan være en viktig friskfaktor for mange, men langt ifra for alle.

Friskfaktorer på individnivå:

* Variasjon og utvikling i arbeidet.

* Eget ansvar.

* Yrkesstolthet.

* Meningsfullt arbeid.

Friskfaktorer på gruppenivå:

* Fellesskap.

* Direkte kommunikasjon.

* Humor.

* Ærlighet.

* Tillit.

Friskfaktorer i bedriften:

* Korte beslutningsveier.

* Nærværende leder.

* Tilbakemeldinger.

* Tydelige retningslinjer.

* Lydhørhet.

(Prevent)

Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken. Har du leder- eller personalansvar? Bestill et abonnement på Personal og Ledelse i dag!

KONTAKT

P.b. 130, N-2261 Kirkenær
+47 469 41 000
[email protected]