Seniorer-og-produktivitet
Seniorer-og-produktivitet

Seniorer i jobb = økonomiske gevinster

Ved å forlenge yrkesaktiviteten til seniorene med seks måneder kan det årlig utløse 28 000 nye årsverk og 14 til 15 milliarder kroner i samfunnsgevinst. Det kommer frem i en ny rapport.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox)

- Samfunnet og arbeidsgiverne trenger seniorenes arbeidskraft, samtidig som seniorene selv får realisert seg i arbeidslivet. Dette er en vinn-vinn situasjon som alle tjener på, sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk i en melding.

IA-avtalens delmål 3 slår fast at yrkesaktiviteten etter fylte 50 år skal forlenges med seks måneder innen utgangen av 2013.

Ved siste rapportering for 2011 viste resultatene en økning på 0,1 årsverk, det vil si 6 uker. Det er dermed et godt stykke igjen før målet i IA-avtalen er nådd.

Inviterer til dugnadSenter for seniorpolitikk starter derfor en offensiv for hvordan vi skal lykkes med å få arbeidslivets seniorer til å jobbe lenger?

- Vi inviterer til dugnad med politikere, arbeidsgivere, partene i arbeidslivet og rekrutteringsbransjen for å få satt seniorpolitikk på dagsorden.

- Behovet for arbeidskraft er stort, og arbeidsgivernes kamp om arbeidskraften vil bli tøffere i årene som kommer. I løpet av de neste ti årene vil vi bli 200 000 flere personer over 65 år i Norge.

- Det gjør at løsningen for mange virksomheter ikke vil være å rekruttere nye arbeidstakere, men å beholde de man har lengre. Å beholde en dyktig senior i noen år ekstra er ofte den enkleste og beste måten å sikre kompetansen i virksomheten på.

Rapporten fra Ny Analyse og SSP viser at bare ved å forlenge yrkesaktiviteten med et halvt år, vil vi kunne sikre 28 000 nye årsverk, sier Østerud.

- Senioransatte i norsk arbeidsliv er en svært viktig ressurs og trenden er heldigvis at yrkesaktiviteten øker for de over 50 år. Yrkesaktiviteten etter 50 år er nå på det høyeste nivået noen gang for de årene NAV har data for, det vil si fra 2001. Flere seniorer i arbeidslivet er viktig – for virksomhetene, for samfunnet og for den enkelte, sier Østerud.

Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken. Har du leder- eller personalansvar? Bestill et abonnement på Personal og Ledelse i dag!

KONTAKT

P.b. 130, N-2261 Kirkenær
+47 469 41 000
[email protected]