COLOURBOX1073356---industri.jpg
COLOURBOX1073356---industri.jpg

1 300 kroner mer i månedslønn

Heltidsansatte i industri hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 39 800 kroner per oktober 2012. Dette er en økning på 1 300 kroner, eller 3,4 prosent, fra samme tidspunkt i 2011 melder SSB.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Avtalt månedslønn, eller månedslønn eksklusive uregelmessige tillegg og bonuser, økte fra 36 300 kroner i 2011 til 37 600 kroner i 2012. Dette tilsvarer en vekst på 3,6 prosent.

Nærings- og nytelsesindustri er et område i industrien med mange ansatte. Månedslønnen eksklusive overtidsgodtgjørelse for heltidsansatte i næringen økte fra 33 900 kroner i 2011 til 35 200 kroner i 2012. Det er en økning på 3,8 prosent. I overkant av 40 prosent av alle heltidsansatte i næringen er ansatt som operatører. Denne gruppen hadde en månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 30 700 kroner, noe som er 1 000 kroner, eller 3,4 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Opp 3,9 prosent i skipsbyggingsindustrien

Skipsbyggingsindustrien er et annet område i industrien med mange ansatte. Heltidsansatte i næringen økte månedslønnen eksklusive overtidsgodtgjørelse med 1 700 kroner, til 45 700 kroner per oktober 2012. Dette tilsvarer en lønnsvekst på 3,9 prosent fra samme tidspunkt året før. Nærmere 30 prosent av alle heltidsansatte i næringen har høyskoleyrker. Månedslønnen eksklusive overtidsgodtgjørelse for denne gruppen var på 48 900 kroner, opp 2 100 kroner, eller 4,5 prosent fra året før.

3,8 prosent mer for operatører

En av tre heltidsansatte i industrien er operatører. Denne yrkesgruppen består i hovedsak av maskin- og prosessoperatører, ulike former for fagoperatører, produksjonsarbeidere og sjåfører. Månedslønnen, eksklusive overtidsgodtgjørelse, for denne yrkesgruppen økte fra 31 200 kroner i 2011 til 32 400 kroner i 2012, en økning på 3,8 prosent.

Opp 2,1 prosent for håndverkere

Vel 20 prosent av de heltidsansatte i industrien er håndverkere. Denne yrkesgruppen består blant annet av elektrikere, mekanikere, platearbeidere og sveisere. De heltidsansatte i denne yrkesgruppen økte månedslønnen eksklusive overtidsgodtgjørelse med 700 kroner, til 34 400 kroner i 2012. Dette gir en lønnsvekst på 2,1 prosent fra året før.

Høyskoleyrker opp 3,3 prosent

Heltidsansatte med høyskoleyrker utgjør om lag 20 prosent av alle heltidsansatte i industrien. Denne yrkesgruppen omfatter blant annet ingeniører, teknikere og konsulenter. Gruppen hadde en månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 46 600 kroner per oktober 2012, en økning på 1 500 kroner, eller 3,3 prosent, fra samme tidspunkt året før.

Ledere hadde lønnsvekst på 3,2 prosent

Ansatte i lederyrker hadde en månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 64 500 kroner per oktober 2012. Dette er en økning på 2 000 kroner, eller 3,2 prosent, fra samme tidspunkt året før. Blant lederne hadde administrerende direktører en månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 84 300 kroner, en vekst på 1 000 kroner eller 1,2 prosent.

(SSB)