Farlig arbeid maler høyde
Farlig arbeid maler høyde

Polske arbeidere med dårlige erfaringer

Norge er størst i Norden på arbeidsinnvandring, men ikke nødvendigvis best. Ferske tall fra en undersøkelse ledet av Fafo, viser at mange polske arbeidstakere har dårlige erfaringer i møte med norsk arbeidsliv. Sammenliknet med København og Reykjavik kommer Oslo dårligst ut.

Publisert


Undersøkelsen viser blant annet at utenlandske arbeidere ikke fikk fri når de var syke. Mange fikk heller ikke lønnen de hadde krav på.

– Dette må vi ta på alvor. For å gi bedre informasjon til utenlandske arbeidere lanserte vi nylig workinnorway.no, sammen med fem andre etater. Her kan arbeidstakere og arbeidsgivere finne relevant informasjon fra norske myndigheter samlet på ett sted, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Det er Skatteetaten, Arbeidstilsynet, UDI, Politiet og NAV som står bak workinnorway.no.

Mange jobber svart i Oslo

27 prosent av de som var med i undersøkelsen i Oslo opplyste at de hverken hadde arbeidskontrakt eller betalte skatt. Dette er nesten dobbelt så mange som i København.

– Med workinnorway.no sørger vi for at god informasjon om regelverket er lett tilgjengelig. De som kommer til Norge, skal møte et trygt og hvitt arbeidsliv, sier Lystad.

Selv om undersøkelsen avdekker problemer i arbeidslivet, svarer hele 75 prosent av arbeidstakerne at de har fått et bedre liv etter at de flyttet til Norge.

Tall fra Oslo:

40 Prosent hadde tatt språkopplæring. (27% i København, 63% i Reykjavik)

34 prosent hadde blitt lurt fra å få lønn. (33% i København, 27% i Reykjavik)

45 prosent hadde jobbet uten å få overtidsbetalt. (27% i København, 12% i Reykjavik)

28 prosent hadde ikke arbeidskontrakt. (14% i København, 10% i Reykjavik)

33 prosent hadde ikke mulighet til å ta fri hvis de er syke. (32% i København, 8% i Reykjavik)

70 Posent jobbet hvitt og lovlig. (82% i København, 87% i Reykjavik)

27 prosent jobbet svart. (13% i København, 2% i Reykjavik)

tre prosent jobbet i «gråsonen». (5% i København, 10% i Reykjavik

75 prosent svarte at livet deres har blitt bedre etter at de kom til Norge.

(Kilde: Fafo)