joakim lystad nav lite
joakim lystad nav lite

Ledigheten fortsetter å øke

I desember økte antall registrerte ledige med 500 personer, ifølge sesongjusterte tall fra NAV.

Publisert

Joakim Lystad i NAV (Foto:Karine H. Henriksen)

– Vi har hatt en jevn økning i ledigheten siden i sommer, og selv om økningen i desember er lavere enn i november forventer vi at ledigheten vil fortsette å øke i 2014, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i en melding.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak gikk opp med 500 personer fra november til desember, viser sesongjusterte tall.

Målt i antall personer økte ledigheten mest for industriarbeidere og yrkesgruppen ingeniør og ikt-yrker. Butikk- og salgsmedarbeidere, samt barne- og ungdomsarbeidere, hadde den største nedgangen i desember, etter flere måneder med økende ledighet. Ledigheten for bygge- og anleggsarbeidere, som også har vært stigende de siste månedene, var uendret i desember.

Prosentvis økte ledigheten mest i Sogn og Fjordane og Aust-Agder denne måneden, mens den falt mest i Oppland og Finnmark.

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor.

" Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltakI desember er 70 300 personer registrert som helt ledige hos NAV. Dette er 7 800 flere enn for ett år siden. Arbeidsledigheten er nå på 2,6 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,4 prosent på samme tid i fjor.

Det er nå 87 100 personer som enten er registrert som helt ledige eller som deltar på tiltak, en økning på 7 600 personer sammenliknet med desember i fjor. Dette tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,0 prosent for ett år siden.

Høyest ledighet for bygge- og anleggsarbeidereVed utgangen av desember er det registrert 9 200 ledige med bakgrunn fra bygge- og anleggsyrker. Dette er 1 600 flere enn i desember i fjor, og tilsvarer en økning på 21 prosent. Sammenlignet med i fjor har ledigheten også økt mye for butikk- og salgsmedarbeidere, hvor det nå er 1 100 flere ledige enn for ett år siden, en økning på 15 prosent.

Bygge- og anleggsarbeidere har den høyeste ledigheten i desember med 4,9 prosent av arbeidsstyrken, mot 4,1 prosent i fjor. Personer med bakgrunn fra undervisningsyrker og akademiske yrker har den laveste ledigheten, med henholdsvis 0,8 og 0,9 prosent. Det er kun innen akademiske yrker at ledigheten er uendret sammenliknet med desember i fjor. For alle andre yrkesgrupper har ledigheten økt.

Høyere ledighet i de fleste fylkeneSammenliknet med i fjor har ledigheten økt mest i Aust-Agder, med 25 prosent, og Rogaland, med 24 prosent. Telemark og Vest-Agder er de eneste fylkene som har lavere ledighet enn i desember i fjor.

Arbeidsledigheten er nå høyest i Østfold, Aust-Agder og Finnmark, alle med 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten er lavest i Sogn og Fjordane og Rogaland, begge med 2,0 prosent.