Ingeniør - colourbox
Ingeniør - colourbox

Vil slippe fagfolk lettere inn

Det må bli lettere for flinke fagfolk å komme til Norge for å jobbe, mener flere næringsorganisasjoner. Nå krever de svar fra politikerne om kompetanseinnvandring.

Publisert

– Norsk innvandringspolitikk skiller ikke i tilstrekkelig grad mellom asylsøkere, flyktninger og fagfolk som søker seg hit for å jobbe. Det skaper systemtreghet og mange praktiske vanskeligheter, sier Lars-Kåre Legernes, administrerende direktør i Oslo Handelskammer.

Nå vil han ha egne hurtigkøer for kompetanseinnvandrere med utdanning på bachelor-nivå eller høyere.

– I alle norske storbyer bør det etableres Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA). Her bør også Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) være etablert som part, for å redusere saksbehandlingstiden knyttet til godkjenning av formell kompetanse.

Legernes mener dagens system er en belastning både for utenlandske arbeidssøkere og bedriftene som trenger dem.

– Danmark er det eneste nordiske landet som har en målrettet politikk for kompetanseinnvandring. Norge står i alvorlig fare for å tape kampen om de klokeste hodene, sier han.

Valgkampstart

Tirsdag 13. august inviterer Oslo Handelskammer og en rekke andre næringsorganisasjoner i Oslo og Akershus til valgkampstart. Her vil partiene bli utfordret på spørsmål som angår rekruttering av utenlandske fagfolk.

– Da vil vi blant annet trekke fram den danske modellen med differensierte køer, forutsigbar behandlingstid og smidige regler om opphold knyttet til prosjekter og midlertidige arbeidsavtaler. Slik det er nå utdanner vi mange forskere som siden drar til konkurrerende land for å arbeide, sier Legernes.

Oslo Handelskammer foreslår tre års oppholdstillatelse for utlendinger etter avsluttet masterutdannelse eller avlagt doktorgrad i Norge. Organisasjonen ønsker seg også en ordning med såkalt konsernvisum.

– Det ville innebære at en medarbeider fra et kontor i utlandet kunne få jobbe vekselsvis i Norge og utenlands uten at oppholdstillatelsen i Norge bortfaller. I Danmark gis slike tillatelser for fire år av gangen, og kan forlenges ytterligere.

Nasjonal policy

Sammen med Forskningsrådet, næringsforeningene i landets største byer og Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, står Oslo Handelskammer bak en omfattende studie om kompetanseinnvandring til Norge. Nå vil de samme initiativtakerne løfte temaet fram i valgkampen.

– Det er viktig å øke oppmerksomheten om dette temaet for å unngå at Norge faller helt ut av listen over land de beste fagfolkene ønsker å jobbe i, sier Paul Chaffey, administrerende direktør i Abelia.

Han er spent på om politikerne vil vise vilje til nytenkning for å styrke Norge i kampen om de gode hodene.

– Det trengs en nasjonal policy på dette feltet, slik de har i for eksempel Danmark og Canada.

(NW)