hjerter parforhold skilsmisse Ill.foto:Karine H. Henriksen
hjerter parforhold skilsmisse Ill.foto:Karine H. Henriksen

Skilsmisse: - Forebygger med eget familiedirektiv

Hvert år sykemeldes rundt 10 000 personer på grunn av samlivsbrudd. I Forsvaret satses det aktivt på å forebygge skilsmisse og samlivsbrudd. Familiekoordinatorer, eget familiedirektiv og samlivskurs er noe av det Forsvaret tilbyr sine ansatte.    

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

En jobb i Forsvaret innebærer ofte en del forflytning over store geografiske områder både innenlands og utenlands. Det er en av årsakene til at Forsvaret har økt fokuset på familielivet, og satt inn ressurser for å forebygge at familier går i oppløsning. Med rundt 20 000 ansatte er det en stor oppgave.

Oberstløytnant Lasse Johnsen er senior stabsoffiser i Forsvarsstaben og er ansvarlig for forsvarets familiepolitikk. Han har jobbet i forsvaret i rundt 25 år og siden 2004 har han jobbet innen HR feltet.

– Vi vet at skilsmisseraten er høyrer for offiserer enn andre. En gjennomgående årsak er fravær og uforutsigbarhet. Ut i fra dette forsøker vi å iverksette tiltak for å bedre resultatene, sier oberstløytnant Lasse Johnsen.

To karrierer

– Vi er spredt på mange steder og det å tjenestegjøre i Forsvaret innebærer å flytte rundt fra Kristiansand i sør til Kirkenes i Nord, og også til utlandet i forbindelse med internasjonale operasjoner. Det byr på en del utfordringer for to-karriere-familier.

– Det er viktig å gi de ansatte mest mulig forutsigbarhet i forhold til planlegging av familielivet. Det å kjenne til spesielle behov den enkelte har, og i best mulig grad tilrettelegge for dette, har vi erfart som en viktig del av familiepolitikken. Jeg mener at det er viktig å ha en klar og synlig familiepolitikk, som er tilpasset organisasjonens virksomhet og som gir handlingsrom for å tilpasse tiltak i forhold til de ansattes behov.

Styringsdokument

I de siste ti-femten årene har internasjonal tjeneste blitt en stadig viktigere del for offiserer som ønsker en karriere i Forsvaret.

– I 2009 fikk vi utarbeidet Familiedirektivet som gir en del føringer og intensjoner for tilrettelegging for hele familien. Det gir oss større bevissthet om at hele familiene er viktig i forhold til karriereplanlegging.

Familiekoordinator

I hver region har Forsvaret en overordnet familiekoordinator, totalt er det fire personer. Utover i landet har de i tillegg mellom 80 til 100 ansatte som jobber som lokale familiekoordinatorer. Disse må gjennomgå et kurs og sertifiseres før de kan jobbe som familiekoordinatorer. Stillingsbrøken varierer fra en bijobb på 10 prosent, opp til 100 prosent avhengig av størrelse på basen.

Hva er deres oppgave?

– De skal være en tilrettelegger og støtte for familier som trenger hjelp lokalt. De skal ikke være en samtalepartner eller terapeut, men en ressurs som er tilgjengelig for de som har behov.

– Koordinatorene må kjenne til forsvarets tilbud, men også alt det som ligger utenfor av tilbud, eksempelvis barnehagetilbud, familievernkontorer eller lignende. I tillegg skal de være en pådriver lokalt i forhold til sosiale arrangementer, slik at Forsvarets familiedirektiv blir fulgt opp.

For å holde seg faglig oppdatert, både på sentralt og lokalt nivå, har Forsvaret flere årlige samlinger der erfaringer blir utvekslet.

– I tillegg arrangerer vi en del fagseminarer og samlinger der fokuset ligger på familielivet.

Samlivskurs

I samarbeid med Modum Bad har Forsvaret tilbudt PREP kommunikasjonskurs siden 2004. På dette kurset snakkes det om kjærlighet, forventninger, glede, vennskap og mye om god kommunikasjon.

– Målet med kurset er å hjelpe par til å ha større glede av forholdet sitt, lære å kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet og få noen verktøy til å forbedre kommunikasjonen til å løse problemer.

Hvem får tilbud om dette?

– I utgangspunktet alle ansatte, men offiserer som er beordret til internasjonal tjeneste har prioritet på disse kursene. I samarbeid med Modum bad har vi nå laget oppfølger av det første kurset.

Ny evaluering

Annet hvert år kjører Forsvaret medarbeiderundersøkelser og samlivs undersøkelser. Neste undersøkelse gjennomføres i år.

– Fremover i tid vil disse tallene kunne gi oss bedre svar på effekten av vår satsning på familien. Foreløpig er det litt for ferske tall til å si noe om skilsmisseraten har gått ned, konkluderer Oberstløytnant Lasse Johnsen.

Han legger imidlertid til at de ferskeste tallene viser at de lokale avdelingene rundt i landet er flinke til å følge opp, samt å legge til rette for at hele familien skal trives.

Ill.foto: Karine H. Henriksen.

Familiedirektivet: Dette er et overordnet styringsdokument som spesifikt beskriver en del tilbud og muligheter som finnes i Forsvaret. Eksempelvis inneholder direktivet veiledning for:

  1. 1. Etablering hjem-bolig
  2. 2. Nettverksbygging
  3. 3. Informasjon
  4. 4. Familiestøtte
  5. 5. Hjemmestøtte

I tillegg har forsvaret lokale, sentrale og regionale familieforum for personell som har familieivaretakelse som funksjon.

– Det er viktig at alle våre ledere kjenner til dette, slik at de kan veilede og ved behov støtte våre ansatte i riktig retning. Her skal familiekoordinatorene være pådrivere, slik at de som har behov for å kjenne til dette, faktisk gjør det

------------------------------------------------------------------

Artikkelen er fra Personal og Ledelse nummer 2/2013. Her kan du lese hele reportasjen om hvordan du som arbeidsgiver kan hjelper medarbeidere som går gjennomgår en krise som følge av et samlivsbrudd.

Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken. Har du leder- eller personalansvar? Bestill et abonnement på Personal og Ledelse i dag!

"
Powered by Labrador CMS