fotball
fotball

Samfunnsansvar er viktig for folk

56 prosent av den norske befolkningen synes det er ytterst viktig eller meget viktig at bankene og forsikringsselskapene tar samfunnsansvar.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Dette er stabile tall sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i fjor. Resultatene kommer frem i en spørreundersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for Finans Norge (FNO).

– Bærekraftutfordringen lar seg vanskelig løse uten næringslivets medvirkning. Vi står foran en omstilling av ukjent omfang der målet er å bygge et robust samfunn for kommende generasjoner. Utvikling av bærekraftige forretningsmodeller er viktig for finansnæringen. Næringen er en del av løsningen på de utfordringer samfunnet står overfor, mener Idar Kreutzer i Finans Norge.

Etisk drift

På spørsmål om hva folk vurderer som viktigst når det gjelder finansbedriftenes samfunnsansvar, så er nordmenn mest opptatt av etisk forretningsdrift. Videre at det gis økonomisk støtte til ulike formål i lokalmiljøet og at etikk vektlegges i rådgivning til kunder. – At finansnæringen har en rolle å spille i å redusere klimautslippene er ikke like opplagt for folk. Kun 5 prosent vurderer det som viktigste oppgave innenfor samfunnsansvar at et forsikringsselskap jobber med klimavennlige og utslippsreduserende tiltak, sier Idar Kreutzer. Gaver for over 5 milliarder kroner 28 prosent svarer at økonomisk støtte til ulike formål i lokalmiljøet er viktigst når det gjelder å ta samfunnsansvar for en bank. Tilsvarende 26 prosent for et forsikringsselskap.– Utdeling av gaver til allmennyttige formål er en viktig del av sparebanknæringens egenart og grunntanke. Sparebankene gir årlig store beløp til svært mange formål i lokalmiljøet. Gjennom de siste ti årene har sparebankene gitt gaver for mer enn 5 milliarder kroner, forteller Kreutzer.

Dette gjør sparebanknæringen til en av de aller største private bidragsyterne til idrett, kultur og frivillighet i Norge. Årlige utdelinger ligger nå på mellom 700 og 800 millioner kroner. Ikke så viktig med klimatiltakResultatene fra undersøkelsen viser at det kun er 5 prosent av befolkningen som mener at det viktigste et forsikringsselskap gjør i forhold til å ta samfunnsansvar er å arbeide for klimavennlige og utslippsreduserende tiltak.

– Dette resultatet viser at folk ikke umiddelbart ser hvilken rolle forsikringsbransjen har når det gjelder å ta klimahensyn i sin virksomhet, sier Kreutzer.

(pressemelding)

Powered by Labrador CMS