even-bolstad-2.jpg
even-bolstad-2.jpg

HR Norge i medvind

HR er et fag i sterk vekst i Norge. Medlemsorganisasjonen HR Norge, som er Norges største HR-faglige arena, opplever en sterk utvikling. I 2012 passerte de 3 000 medlemmer og omsatte for ca 32 millioner kroner.

Publisert

Daglig leder er Even Bolstad i HR Norge er godt fornøyd med den positive utviklingen medlemsorganisasjonen er inne i. 

Endringer i arbeidslivet de siste tiårene har gjort at kunnskap, kompetanse, talent og godt lederskap er blitt de viktigste drivkreftene for lønnsomhet og suksess. I tråd med dette ser næringsliv og offentlig sektor i stadig større grad behovet for gjennomtenkte strategier i forhold til rett bemanning og team-, talent- og lederutvikling.

Fra personal til HR

Det har gjort at det som i "gamle dager" var en oppgaveorientert personaladministrativ funksjon, nå har fått nye oppgaver - og nytt navn. Personalavdelingen er blitt HR-avdelingen, og personalsjefen er blitt HR-direktør, med klare forventninger fra sine kolleger om å bidra til den forretningsmessige strategien gjennom rekruttering og vedlikehold av de rette og beste menneskelige ressurser.

Dette stiller også nye krav til faglig og profesjonell utvikling av virksomhetens HR-funksjon. HR-avdelingen har fremdeles ansvar for klassiske personaladministrative oppgaver, men i tillegg er det nødvendig at nye kompetanser utvikles. I likhet med resten av virksomheten, skal HR ha kunden i fokus, og alt arbeid som har med utvikling av humankapitalen å gjøre skal også ha dette for øye.

Fag forum

HR Norge oppleves av medlemmene som et faglig sterkt forankringspunkt og en referanseramme i en verden som endrer seg raskt. De mer enn 3.000 virksomhets- og personmedlemmene inkluderer de største virksomhetene i Norge.

Foruten faglig og profesjonell støtte i eget arbeid, både gjennom personlig konsultasjon, foredrag, rapporter og undersøkelser og innholdsrike medlemssider på nett, får medlemmene tilbud om deltakelse på en lang rekke konferanser, kurs og medlemsmøter. De største konferansene er Personalforum og Peronalkonferansen for offentlig sektor, som hver trekker mer enn 500 deltagere.

Fanger internasjonale trender

HR Norge er også et bindeledd mellom Norge og de viktigste fagmiljøene innen HR internasjonalt. Organisasjonen er Europas tredje største HR-organisasjon. De to største fins i Storbritannia og Tyskland. Fagfolk i HR Norge er etterpsurt internasjonalt, og HR Norge er blant annet medforfatter av HR-folkets "bibel", "Global HR Competencies", hvor Dave Ulrich fra RBL er hovedforfatter.

Organisasjonen utgir også en rekke rapporter i samarbeid med ulike partnere, blant dem Boston Consulting Group, Ernst & Young og Ennova.

Powered by Labrador CMS