Konflikt-jobb-familie
Konflikt-jobb-familie

Flest menn i arbeid

Andelen sysselsatte i aldersgruppen 15-74 år var høyere blant menn enn blant kvinner, henholdsvis 72 og 67 prosent. Dette viser tall fra Folke- og boligtellingen 2011.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Av de 17 kommunene der sysselsettingsprosenten var høyere for kvinner enn for menn, lå syv i Finnmark og seks i Troms. Størst var forskjellen i Lavangen kommune i Troms der 67 prosent av kvinnene var sysselsatt, mot bare 59 prosent av mennene, melder SSB.

Utviklingen fra 2001 til 2011 viser at forskjellen mellom menn og kvinner har blitt mindre. For aldersgruppen 20-74 år hadde sysselsettingsprosenten for menn gått ned fra 77 til 75, mens den for kvinner hadde økt fra 68 til 69 i denne tiårsperioden.

Flere seniorer i arbeid

Andelen sysselsatte var i 2011 høyest for aldersgruppen 25-54 år med over 80 prosent. Videre synker sysselsettingen med økende alder. For aldersgruppen 67-74 år var sysselsettingsprosenten bare 21, men det var for denne aldersgruppen økningen fra 2001 var størst: Andelen sysselsatte ble nær fordoblet i perioden. For aldersgruppen 20-24 år hadde sysselsettingen derimot gått ned fra 76 prosent i 2001 til 69 prosent i 2011.

Store forskjeller i Oslo

Sysselsettingsprosenten for Oslo lå nær landsgjennomsnittet, men det var klare forskjeller mellom bydelene. Høyest andel sysselsatte hadde bydelene i indre by, mens de fleste bydelene i ytre by, særlig i sør og øst, lå lavere.

Den laveste sysselsettingsprosenten i hovedstaden hadde Stovner med 60, noe som er på nivå med de laveste kommunetallene. Bydelene i Oslo ytre by har en høyere andel innbyggere i de eldste aldersgruppene enn bydelene i indre by, og det er blant de eldste sysselsettingen i gjennomsnitt er lavest.

Les hele saken her.

"
Powered by Labrador CMS