It-arbeidsplass
It-arbeidsplass

Økt bruk av tiltaksplasser

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mottok i dag utredningen fra utvalget som har vurdert de skjermede virksomheters plass i arbeidsmarkedspolitikken.

Publisert

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mottar NOU-en fra utvalgets leder, Knut Brofoss. (Foto: Arbeidsdepartementet)

Utvalgets oppgave har vært å analysere skjermede virksomheters rolle og plass i arbeidsmarkedspolitikken og komme med forslag til hvordan de arbeidsrettede tiltakene for personer med nedsatt arbeidsevne bør innrettes i framtiden.

I rapporten står det blant annet:

"For at flere med vesentlig og varig nedsatt arbeidsevne skal kunne få jobb i det ordinære arbeidslivet, må det etter utvalgets vurdering legges bedre til rette for at de kan delta i arbeidslivet ut i fra sine egne forutsetninger og evner. Utvalget anbefaler:

- at det legger til rette for ordninger som gjør det mulig å kombinere arbeid i skjermede omgivelser med periodevis arbeid i ordinære virksomheter, - at det stilles tydeligere krav om å bruke det lokale næringslivet som arena for gjennomføringen av Varig tilrettelagt arbeid i skjermede virksomheter,- at tiltaket Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet utvikles videre, blant annet med mulighet til å kombinere og bruke oppfølgings- ogtilretteleggingstiltak mer fleksibelt."

Skjermede virksomheter består av om lag 400 arbeidssamvirkebedrifter og arbeidsmarkedsbedrifter som har attføring og tilrettelagt arbeid som hovedoppgave. De skjermede virksomhetene har en sentral rolle i det samlede tilbudet til personer med nedsatt arbeidsevne.

Les NOU 2012:6 her.

Powered by Labrador CMS