studenter_colourbox
studenter_colourbox

Mest opptatt av selve utdanningen

En undersøkelse blant studenter ved fire norske universiteter og høgskoler viser at valg av lærested er påvirket av mange forhold, både faglige og ikke-faglige.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Studentene legger størst vekt på at lærestedet tilbyr den utdanningen de er mest interessert i viser en undersøkelse fra NIFU.

Men også lærestedets rennommé, det sosiale miljøet og geografiske beliggenhet har stor betydning når studenter velger lærested.

Det er relativt få som tillegger lærestedenes profileringstiltak stor vekt, men på den annen side er det også få som sier at dette ikke har noen betydning.

Det er også en god del studenter som oppgir at de har valgt lærested fordi det er lettere å komme inn på enn andre steder, og/eller at valget var nokså tilfeldig.

Tre informasjonskilder peker seg ut som svært viktige; lærestedenes nettsider, familie og venner.

Les rapporten her.

Powered by Labrador CMS