Illustrasjon-rammesak_colou.jpg
Illustrasjon-rammesak_colou.jpg

Stadig flere falske vitnemål

Nylig ble en person som søkte om generell godkjenning av en master og en ph.d.-grad fra det såkalte American World University (AWU) dømt i norsk rett, melder NOKUT.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Bare siden 2009 har NOKUT registrert syv nye saker knyttet til falske vitnemål utstedt av denne ikke-akkrediterte "vitnemålsfabrikken".

I rettsaken fra Fredrikstad tingrett i mai fant retten det hevet over tvil at tiltalte skjønte at papirene han søkte om NOKUTs generelle godkjenning av, var falske. Utfallet ble både fengselsstraff og betaling av saksomkostninger for brudd på straffeloven.

AWU gir seg ut for å være et amerikansk lærested, men har ingen fysisk "campus". De har et bemannet kontor i Det palestinske området der de driver en rå og kynisk "markedsføring".

Og de er ikke alene om å fabrikere falske vitnemål. En annen vitnemålsfabrikk er "Belford University". For noen måneder siden ble "Scandinavian University" avslørt, med angivelig base i Stavanger, noe som førte til at virksomheten forsvant fra nettet.

Konstituert avdelingsdirektør ved NOKUTs utenlandsavdeling, Rolf Lofstad, advarer mot godtroenhet i forbindelse med kjøp av nettbaserte vitnemål uten nevneverdig egeninnsats:

- Det er dessverre ikke forbudt å opprette slike ikke-akkrediterte utdanningsinstitusjoner, enten de har fysisk base et sted i verden eller ikke. Det er heller ikke forbudt å kjøpe papirer som gir seg ut for å være universitetsgrader ved slike vitnemålsfabrikker. Disse dokumentene kan koste fra noen få tusen til kanskje 50.000 kroner. Det som derimot er forbudt, er å anvende disse falske vitnemålene i søknader om jobb, understreker Lofstad på NOKUTS nettsider.

- Risikoen for å bli avslørt øker med oppmerksomheten rundt fenomenet og profesjonaliseringen av offentlige godkjenningsinstanser som NOKUT og tilsvarende organisasjoner i andre land. I tiltagende grad henvender norske arbeidsgivere seg til NOKUT med spørsmål om råd i forhold til svindel med vitnemål. Særlig gjelder dette store bedrifter med bred internasjonal kontaktflate, forteller Lofstad.

Lofstad uttrykker også forundring over naiviteten til kjøpere av slike dokumenter som velger å sende dem til ekspertorganet NOKUT for godkjenning. Her er de jo garantert å bli avslørt.

Falske universiteter og vitnemålsfabrikker på nettet har ofte dårlige lagde hjemmesider og tilbyr grader til en relativt billig penge og i løpet av kort tid. Det er ikke uvanlig å kunne bestemme ditt eget uteksamineringstidspunkt. Videre søker mange falske universiteter navnelikhet eller geografisk samlokalisering med ekte, akkrediterte universiteter.

(NOKUT)

Powered by Labrador CMS