Byggplass kvinne cb555885
Byggplass kvinne cb555885

Hvordan få norske kvinner til å jobbe mer?

Kvinners inntog i arbeidslivet har vært helt avgjørende for økt likestilling og utvikling av det norske velferdssamfunnet. Likestillingskampen har vært viktig og gitt resultater.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Årets kvinnedag bør fokusere på dagens store likestillingsutfordring, nemlig hvordan vi fortsatt kan styrke kvinnenes tilknytning til arbeidslivet, ved å legge forholdene til rette for at norske kvinner kan jobbe mer.

Det vil øke kvinnenes yrkesinntekt og samtidig bidra til å gi Norge sårt tiltrengt arbeidskraft.

– Det er et paradoks at i Norge, som er et av verdens mest likestilte land, tjener kvinner i snitt bare ca 60 prosent av det menn gjør, sier Anne-Kari Bratten, viseadministrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Den viktigste årsaken til dette er den høye graden av deltidsarbeid blant kvinner. Vi skriver 2011 og registrerer fortsatt følgende fakta:

  • Desto flere barn en kvinne får, jo mindre jobber hun. Derimot jobber mannen, mer jo flere barn han får. Mens 50 prosent av norske mødre jobber deltid, er tallet for fedrene 5 prosent.
  • Ifølge skift/turnus-utvalget arbeider over 80 prosent av de med deltid frivillig deltid. Redusert arbeidstid er en av de viktigste årsakene til lønnsforskjellen mellom kvinner og menn.
  • 7 av 10 norske kvinner synes det er ok å bli forsørget av en mann. Dette viser en undersøkelse Postbanken har fått utført.
  • Mange norske kvinner slutter å jobbe når deres mann går av med pensjon selv om de selv ikke har nådd pensjonsalder selv.
  • Mange kvinner i svangerskapspermisjon mener mannens jobb er viktigere enn deres egen, og bruker dette som begrunnelse for at de selv tar ut større del av permisjonen enn mannen. Samtidig er det et faktum at jo lenger en er borte fra jobb, jo svakere blir tilknytningen til arbeidslivet og mindre muligheter for karriereutvikling, får man.

– Kvinners inntekt må økes. Kvinnene representerer fortsatt en stor, uutnyttet ressurs for arbeidsmarkedet. Spekter vil jobbe aktivt for at blant annet utviklingen av virkemidler innenfor familie- og arbeidslivspolitikken bidrar til å utløse denne ressursen. Større fleksibilitet i arbeidstidsordninger er også sentralt for å få flere kvinner til å jobbe mer. Ved å styrke kvinnene tilknytning til arbeidsmarkedet vil vi oppnå en kindereggeffekt. Vi vil oppnå klare likestillingseffekter, kvinnene får økt inntekt og den norske velferden sikres, understreker Bratten.

(Pressemelding)