blind
blind

Dette tør ikke sjefen å si

De færreste ledere liker å innrømme feil, beklage seg  eller vise tegn på svakhet. Det kan føre til lavere effektivitet på flere måter.

Publisert Sist oppdatert

Ill.foto: Colourbox.

Uttrykk som; jeg vet ikke, jeg tok feil, beklager og spørsmål som; kan du hjelpe meg, hva tenker du, og hva ville du gjort er kanskje ikke så vanlig for en leder å bruke.

I følge Linda Hill og Kent Lineback ved Harvard Business School kan det føre til at du feiler på to viktige områder.

Manglende læring

Som leder har du i utgangspunktet ofte mer kunnskap enn dine medarbeidere. Du blir sett på som eksperten.

Etter hvert som du avanserer må du regne med at du møter medarbeidere som sitter på ulik spisskompetanse innenfor sine områder. De kan rett og slett mye mer enn deg på enkelte områder.

Dersom du ikke våger å spørre disse til råds, kan du ende opp med og ikke få med deg viktige endringer, eller at du tar beslutninger på feil grunnlag.

Du vil lære mer ved å rådføre deg med personer som kan mer enn deg. Når du våger å søke råd vil du dessuten oppdage at dine kunnskapsrike medarbeidere stiller færre kritiske spørsmål rundt dine beslutninger.

Tillit

En annen tungtveiende grunn for å innrømme svakhet eller feil er at du som leder kan oppnå mer tillit og forståelse. Det fundamentale grunnlaget for å lede er at de menneskene du leder har tillit til din vurderingsevne.

Hvis du later som du har mer kunnskap enn du i realiteten har vil du før eller siden bli avslørt. De som sitter inne med spisskompetansen vet hva du kan og hva du ikke har greie på.

Som leder må du ikke være eksperten blant ekspertene, men heller sørge for at du har god oversikt og kontroll.

Hårfin balansegang

Selv om det er viktig å være ydmyk og beklage når ting går galt, er det en kunst å balansere mellom det å være fast og myk.

På den ene siden er det viktig å innrømme feil fordi dine medarbeidere vil respektere deg når du viser evne til å gjenkjenne egne svakheter. Dersom du aldri innrømmer at du tar feil vil dine medarbeidere ikke stole fullt og helt på deg. Ingen mennesker er feilfrie.

På den andre siden kan det å gi uttrykk for svakhet føre til at medarbeiderne mister respekt for deg fordi de oppfatter deg som usikker.

Som leder er det derfor viktig at du finner ut hvordan du på best mulig måte kan balansere mellom det å vise dine svake sider, og det å stå fast på dine beslutninger. Klarer du det vil du bli en effektiv leder, som tar flere riktige beslutninger, som igjen fører til økt lønnsomhet og vekst.

(Harvard Business Review)