PC skolebarn cb846742
PC skolebarn cb846742

Rungende nei til barneskolekarakterer

Over åtte av ti barneskolelærere vil ikke ha skriftlige karakterer fra 5. trinn, viser en ny undersøkelse Respons har gjort for Utdanningsforbundet.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Utdanningsforbundet har solid dokumentasjon gjennom internasjonal forskning som viser at karakterer i form av tall eller bokstaver har begrenset verdi for de yngste elevene når det gjelder å forstå hva de mestrer, hva de bør jobbe med og hvilke mål de bør sette seg. Nå har de også en klar indikasjon på at lærerne støtter dette.

– Mitt råd til politikerne er følgende: Lytt til lærerne, de er tettest på elevene og vet hva som er best for dem. De vet at tallkarakterer har svært liten verdi for barn, og at de kan virke negativt på læringen og læringsmiljøet, sier leder Mimi Bjerkestrand i Utdanningsforbundet.

Hovedfunn:

• 81 prosent sier nei til skriftlige karakterer fra 5. klasse.

• 85 prosent mener at skriftlige karakterer vil virke demotiverende på faglig svake elever.

• Bare 20 prosent tror at skriftlige karakterer vil øke elevenes motivasjon og læringslyst.

Undersøkelsen er basert på et representativt utvalg av lærere i barneskolen, trukket fra Utdanningsforbundets medlemsregister.

Nei til muntlige karakterer

Oslo Høyre og 48 andre Høyrestyrte kommuner forsøker å innføre muntlige karakterer for elever på 7. trinn. Heller ikke dette tiltaket får støtte av lærerne i den norske skolen.

• I Oslo er 64 prosent av lærerne mot Høyreforslaget, mens bare 19 prosent støtter det.

• På landsbasis er 54 prosent imot, mens 30 prosent støtter forslaget.

– Den store forskjellen mellom Oslo og resten av landet skyldes sannsynligvis at debatten er særlig aktuell og tilspisset i hovedstaden, derfor opplever flere at saken angår dem og er sterkere engasjert i spørsmålet. Høyrebyrådet forsøker å snikinnføre karakterer i Oslo-skolen, men har et fåtall av lærerne som skal gjennomføre dette med seg på laget. Det bør det ta innover seg, sier Bjerkestrand.

Hun mener dyktige lærere som gir elever tydelige tilbakemeldinger og målrettet oppfølging er viktig for læringen.

– Vi er opptatt av at elevene skal ha gode tilbakemeldinger på arbeidet sitt. De skal være konkrete, spesifikke og tilpasses elevenes faglige nivå og personlige egenskaper. En karakter sier ikke annet enn hvor de står på en generell skala, og har i seg selv minimal veiledningseffekt.

(pressemelding)

Powered by Labrador CMS