Eldreomsorg-1
Eldreomsorg-1

Mistro årsak til selvmord blant eldre

Ildri Kjølseth har undersøkt 23 selvmord blant 19 menn og fire kvinner i alderen 65–90 år. En av årsakene til at de eldre tor selvmord var blant annet mistro til helsevesenet.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Kjølset har intervjuet nære slektninger, faslter og hjemmesykepleiere om hvordan de avdøde var som personer, om livshistorien deres og andre forhold i alderdommen.

Viljesterke og egenrådige

– Jeg fant fellestrekk i personlighet, livssituasjon og deres oppfatning av helsevesenet. Mange ble beskrevet som viljesterke, egenrådige og handlingsorienterte personer, som av ulike grunner hadde klart seg godt på egenhånd allerede fra ung alder.

- De var avhengige av å ha kontroll selv og opplevde å «miste seg selv» da alderdommen gjorde, eller var i ferd med å gjøre dem avhengige av hjelp, sier Kjølseth.

Ba ikke om hjelp

En annen årsak til selvmord var at de hadde mistro til helsevesenet og avviste eller lot være å be om hjelp. Kjølset mener denne kunnskapen kan brukes i det forebyggende arbeidet i forhold til selvmord blant eldre.

Kjølseth disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 12.11. 2010, med avhandlingen Control in life – and in death: An understanding of suicide among the elderly.

(Kilde: Tidskrift for den norske legeforening)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken. Bestill et abonnement på Personal og Ledelse her. Enkeltutgaver av kan du kjøpeher.

"
Powered by Labrador CMS