PC skolebarn cb846742
PC skolebarn cb846742

Foreldrenes utdanningsnivå påvirker

Årets nasjonale prøver viser at elevenes prøveresultater på åttende trinn har klar sammenheng med mestringsnivået de hadde på femte trinn. Elever med høyt utdannede foreldre forbedrer resultatet fra femte til åttende trinn i større grad enn øvrige elever melder SSB.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Resultatene på de nasjonale prøvene på åttende trinn kan i 2010 sammenstilles med de samme elevenes resultater på femte trinn tre år tidligere.

Dårlige resultater gjentar seg

Disse sammenligningene viser at elever som skåret på det laveste mestringsnivået på femte trinn, i stor grad fortsetter å være på et lavt nivå på åttende trinn.

Tendensen er tydeligst i matematikk, der 67 prosent av elevene skårer på et lavt nivå på åttende trinn dersom de lå på det laveste mestringsnivået på femte trinn.

Til sammenligning er det svært få av elevene som var på det høyeste mestringsnivået på femte trinn som skårer på et lavt nivå på åttende trinn. På regneprøven gjelder dette 1 prosent av elevene, mens det i lesing og engelsk gjelder henholdsvis 2 og 3 prosent.

Høyt utdannede foreldre øker sjansen for forbedring

Som for tidligere år er det en klar positiv sammenheng mellom prøveresultater og foreldrenes utdanningsnivå. Barn av foreldre med høyere utdanning skårer i større grad på de øverste mestringsnivåene på alle prøvene enn øvrige elever.

Årets nasjonale prøver viser at dersom elevenes foreldre har høyere utdanning, er det også større sjanse for at prøveresultatene forbedrer seg fra femte til åttende trinn.

Halvparten av elevene med høyt utdannede foreldre som skåret på mestringsnivå 1 på engelskprøven på femte trinn, havner på et middels eller høyt nivå på engelskprøven i åttende. Det samme er tilfelle for en tredjedel av elever med foreldre uten høyere utdanning. Vi finner lignende forskjeller i lesing og regning.

Barn av foreldre med høyere utdanning har også større sjanse for å opprettholde et høyt mestringsnivå fra femte til åttende trinn.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken. Bestill et abonnement på Personal og Ledelse her. Enkeltutgaver av kan du kjøpeher.

"
Powered by Labrador CMS