Jens_Stoltenberg1.jpg
Jens_Stoltenberg1.jpg

Vil ha en grudig debatt om norsk arbeidsliv

– Med meldingen ”Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv” ønsker vi både å gi en grundig tilstandsbeskrivelse og invitere Stortinget til en drøfting om grunnleggende forhold og utfordringer i arbeidslivet, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Publisert

Statsminister Jens Stoltenberg.

For første gang blir det lagt fram en melding til Stortinget om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv.

To store utfordringer

Meldingen dokumenterer at arbeidsforholdene er gode for det store flertallet, men to hovedutfordringer peker seg ut ved at de er preget av uakseptable arbeidsforhold og at enkelte bransjer har høyt sykefravær og mange som blir uføretrygdet.

– Regjeringens svar er systematisk arbeid sammen med partene i arbeidslivet for å sikre at intensjonene i arbeidsmiljøloven og avtalen om Inkluderende arbeidsliv oppfylles. En videre utvikling av bransjerettet samarbeid, slik vi har startet sammen med partene innen renholdsbransjen, står sentralt, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Flest mulig i jobb

Norge har lyktes bedre enn mange andre land i å holde arbeidsledigheten lav og sysselsettingen høy. For å kunne løse de store oppgavene velferdssamfunnet vårt står overfor i årene som kommer, må flest mulig jobbe.

– Et godt organisert arbeidsliv og et godt arbeidsmiljø er bra for den enkelte arbeidstaker, men er også en forutsetning for en sunn økonomi og et vekstkraftig næringsliv. Myndighetenes samarbeid med partene er hjørnesteinen i det gode arbeidslivet vi har i Norge og nøkkelen til å løse de utfordringene vi står overfor, sier Stoltenberg.

Styrker Arbeidstilsynet

Regjeringen vil styrke kampen mot alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet, og varsler en bred utredning av hvilke konsekvenser alvorlige brudd på arbeidsmiljøregelverket skal ha og om det bør gjøres endringer.

– Kampen mot arbeidsmiljøkriminalitet må intensiveres, og vi vil styrke Arbeidstilsynets virkemidler på flere områder, sier Bjurstrøm.

Powered by Labrador CMS