Funksjonshemmet-i-arbeid-1
Funksjonshemmet-i-arbeid-1

Utdanningsstipend for bevegelseshemmede

Kompetanse er nøkkelen til arbeidslivet. For personer med nedsatt funksjonsevne er effekten av utdanning på arbeidsdeltakelse betydelig større enn for den øvrige del av befolkningen.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Stiftelsen Sophies Minde ønsker å stimulere personer med nedsatt funksjonsevne til å ta høyere utdanning, og har siden 2008 lyst ut stipendmidler til bevegelseshemmede som tar utdanning på bachelor- og masternivå.

Så langt er det bevilget 1,1 millioner kroner i stipend. Søknadsfrist for studieåret 2011/2012 er 15. september d.å. og søkerne kan motta stipend inntil kr 36 000. For 2011 er det avsatt kr 450 000 til formålet

Stipendmottakerne melder tilbake at støtten er av vesentlig betydning for gjennomføring av studiet. Den bidrar til å forsere hindringer som dyr bolig, utgifter til assistanse, transport, teknisk utstyr, tilrettelagt materiell samt ekstrautgifter i forbindelse med sosiale aktiviteter eller studiereiser.

De færreste studenter med bevegelseshemning har overskudd til ekstrajobb ved siden av studiet.

For mer informasjon klikk her.

(NTB)

Powered by Labrador CMS