Forretningsreise 1
Forretningsreise 1

Minst tro på internasjonalisering

Nordmenn er blant arbeidstakerne i Europa med minst tro på at det vil bli vanligere å flytte til utlandet for å jobbe.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Årets andre Randstad Work Monitor tar blant annet for seg internasjonaliseringen av arbeidslivet. Troen på hvor mobile vi kommer til å være i årene fremover varier sterkt fra land til land.

Bare sveitserne, danskene og luxemburgerne har mindre tro enn oss nordmenn på at det i fremtiden i stadig større grad vil bli vanligere å flytte til utlandet for å jobbe.

27 prosent av arbeidstagerne i Lumxembourg, 45 prosent av danskene, 46 prosent av sveitserne og 47 prosent av nordmennene har tro på et mer internasjonalt arbeidsmarked i fremtiden.

Lite lysten på å reise

-Når det gjelder lysten til å reise utenlands, er nordmenn blant de minst internasjonale arbeidstagerne vi vet om. Vi har lav arbeidsledighet, er sterkt knyttet til landet vårt, og prioriterer fritid og familieliv mye høyere enn mange andre. Slike verdier settes på prøve hvis familien setter seg på flyet for å jobbe i utlandet, sier daglig leder Camilla Grana i Randstad Norge i en melding.

Pengeproblemer øker flytteviljen

- Det er tydelig fra undersøkelsen at arbeidstakerne i rike land ikke i like stor grad ser behovet for å flytte utenlands som arbeidstakere i land som har vært hardere truffet av de vanskelige økonomiske tidene etter finanskrisen. Selv om et mer internasjonalt arbeidsmarked er en positiv utvikling er det først og fremst arbeidstagere i land med problemøkonomier som i sterkest grad venter en utvikling i internasjonal retning, sier Grana.

Ikke uventet regner innbyggerne i kriserammede Hellas med at de vil kunne måtte finne seg arbeid utenfor hjemlandet. Hele 94 prosent av grekerne tror utenlandsjobbing vil bli vanligere i fremtiden.

I Spania, som også sliter med høy arbeidsløshet, venter 85 prosent av arbeidstakerne at flere etterhvert vil flytte utenlands for jobbens skyld.

Svenskene mest internasjonal

71 prosent av svenske arbeidstakere har tro på en utvikling i internasjonal retning.

- Svenske arbeidstakere er markant mer internasjonalt orienterte enn nordmenn og dansker. For oss som følger det internasjonale arbeidsmarkedet tett er dette ikke overraskende, og en tendens vi har sett lenge, sier Grana.

Troen på at flere vil jobbe utenlands i fremtiden

Europa fem på topp:

Hellas, 93%

Ungarn, 87%

Spania, 85%

Poland, 78%

Slovakia, 77%

Europa fem på bunnen:

Luxemburg, 27%

Danmark, 45%

Sveits, 46%

Norge, 47%

Belgia, 48%

Skandinavia tre på topp:

Sverige, 71%

Norge, 47%

Danmark, 45%

Powered by Labrador CMS