gravidq COLOURBOX1033841.jpg
gravidq COLOURBOX1033841.jpg

Reduserte fraværet med tre måneder

Sykefraværet blant gravide kan reduseres kraftig ved hjelp av tilrettelegging. Det viser erfaringer fra flere prosjekter som omtales i et nytt temahefte fra Idébanken – inkluderende arbeidsliv.

Publisert

Sykefravær blant gravide blir ofte tatt som en selvfølge i offentlige debatter og i forskningen.

Manglende tilrettelegging

Ulike gravide-prosjekter viser imidlertid at dette fraværet ikke nødvendigvis har medisinske årsaker. Tvert imot skyldes fraværet ofte manglende tilrettelegging på arbeidsplassen, kommer det fram i temaheftet fra Idébanken.

Millioner å spare

Idébanken – inkluderende arbeidsliv har besøkt flere prosjekter som kan vise til oppsiktsvekkende gode resultater med tilrettelegging.

Et godt eksempel er et prosjekt i Sør-Troms HMS-tjeneste der ti virksomheter deltok. I løpet av prosjektperioden klarte virksomhetene å redusere det gjennomsnittlige fraværet med over tre måneder per gravide medarbeider. Besparelsene bare i dette prosjektet er anslått til 8,5 millioner kroner.

Politikk og trygghet

De vellykkede prosjektene viser blant annet at bevisst ledelse og en offensiv gravide-politikk er viktige suksessfaktorer. Virksomheten må ønske å tilrettelegge, og ha gode rutiner og tilgjengelige ressurser.

Aktiv bruk av rådgivende jordmødre viser seg også å være sentralt. Dette gir gravide den tryggheten de trenger for å bli stående i jobb, viser eksempler fra Idébankens hefte.

Gravide og sykefravær

Gravide står for en stor del av fraværet blant yngre kvinner. Blant gravide i alderen 20-39 år økte sykefraværet fra 20,8 prosent i 4. kvartal 2004 til 22,7 prosent i 4. kvartal 2008.

Kvinner i samme aldersgruppe som ikke var gravide hadde i samme periode et sykefravær som økte fra 6,0 til 6,1 prosent. Av alle arbeidstakere som var gravide i 4. kvartal 2008, hadde seks av ti minst ett legemeldt sykefravær, viser en analyse fra NAV.

Last ned hele brosjyren her.

(Kilde: NAV)

Powered by Labrador CMS