2.-roar-flåthen-pc-lite.gif
2.-roar-flåthen-pc-lite.gif

Slutter aldri som læregutt

LO-lederen startet sin karriere som mekaniker på Kongsberg. I dag er han en av Norges mektigste menn og bruker fritiden til å ta igjen det han ikke fikk med seg i engelsktimene på skolen.

Publisert

Flåthen inspiserer skuffene i verktøyburet hos BIS Production Partner i Herøya industripark, hvor Hugo Pedersen ifølge kollegaene skal ha orden på Norges mest ryddige verktøybur (Foto:Tommy Skar).

I hver utgave av Personal og Ledelse intervjuer vi en toppleder som har gjort seg bemerket. I siste utgave har vi intervjuet LO-leder Roar Flåthen, og her får du noen smakebiter.

Hvilken erfaring i arbeidslivet har du lært mest av?– Jeg har lært noe i alle jobbene jeg har hatt, fra jeg startet som 16 åring på en møbelfabrikk, via mekanikeryrket på Kongsberg Våpenfabrikk (KV) til jeg ble valgt inn i ledelsen i LO. Grunnlaget for å gjøre jobben jeg gjør i dag ble lagt da jeg var klubbleder ved KV. Siden jeg har vært tillitsmann i mesteparten av mitt yrkesaktive liv, har jeg alltid lagt vekt på den første delen av betegnelsen; at jeg har blitt vist tillit av andre til å gjøre en jobb.

Hva er det du søker andre til råds om?– Vi har vel alle våre sterke og svake sider, så jeg har ikke problemer med å be om råd om ting jeg mener andre er bedre på enn meg selv. Jeg har for eksempel ikke slitt ut pc-tastaturet ennå. Jeg angrer på at jeg ikke var oppmerksom i engelsktimene på skolen. Nå går jeg på engelskkurs for å ta igjen det tapte.

Hva er du mest stolt av i din karriere? – Jeg er fornøyd med at jeg har bidratt til resultater som har betydd ellerbetyr noe for enkeltmennesker. Da jeg var klubbleder ved KV hadde vi flere hundre kvinner som jobbet innenfor finmekanikk og elektronikk, og disse ble konsekvent holdt nede i lønnsutviklingen. Alle områder der det var mange kvinner ble ikke definert som fagarbeid. Vi brukte to år på å omgjøre dette, og vi presset gjennom at bedriften skulle legge til rette for tilleggsutdanning og mulighet til å ta fagbrev. Mange av kvinnene gikk opp i lønn. Jeg er også fornøyd med å ha bidratt til en god AFP-ordning og reddet sykelønnsordningen gjennom en ny IA-avtale.

Hvis du var stortingspolitiker, hvilken lov ville du ha endret?– Lov om yrkesskadeforsikring. Den bør omfatte belastningslidelser som særlig rammer kvinner.

Hva er godt lederskap for deg?– Ledere må lede på en måte som gjør at virksomheten får det beste ut av hver enkelt medarbeider og at hver enkelt føler at man er en viktig del av et team som drar i samme retning. For å få til det er det viktig å ha tro på mennesker, lytte til dem og inkludere dem. Det er viktig med et godt arbeidsmiljø. Men en leder må også ta ansvar gjennom å sette grenser og ta vanskelige beslutninger når det er nødvendig. Jeg tror det er viktig med autoritet gjennom tillit, ikke autoritet på grunn av posisjonen.

Hva er det som gjør deg forbannet?– Urettferdighet, intoleranse og uærlighet gjør meg forbannet. Den siste tida har Libyas diktator Muammar Gaddafi som bruker makt med fly og raketter mot sin egen sivilbefolkning opprørt meg.

Hvilke HR-spørsmål står øverst på LOs agenda for tiden?– LO er en stor arbeidsplass med noen av de samme utfordringene som andre arbeidsplasser. Vi bruker mye ressurser på å holde sykefraværet nede og kanskje redusere det ytterligere. Vi legger for eksempel til rette for at medarbeiderne kan holde seg i form og delta i organiserte fysiske aktiviteter. Det er både helsefremmende og miljøskapende.

Hva har vært det vanskeligste valget i karrieren din?– Som tillitsvalgt må du noen ganger ta avgjørelser som enkeltpersoner kan oppleve som urettferdig. Ingen leder kommer utenom det. Et mer personlig eksempel er at jeg måtte ta noen runder med meg selv da jeg valgte å bli hovedkasserer i Fellesforbundet fordi det innebar pendling til og fra Oslo hver dag.

Hvilke egenskaper ser du etter når du skal ansette?– Ved siden av å ha de faglige kvalifikasjoner som er nødvendig, må de ha arbeidskapasitet, evne til å både jobbe selvstendig og bidra til fellesskapet, og være åpne og ærlige.

Hva er det flaueste øyeblikket du har opplevd i arbeidslivet?– Adecco-skandalen som akkurat har blitt rullet opp er noe av det flaueste jeg har sett i arbeidslivet i nyere tid. Det er ikke bare flaut, det er en skandale. Det er pinlig for de ansvarlige, en tankevekker for de som har gjort dette mulig og en advarsel til de som prøver å utnytte arbeidstakere for profitt.

Hva er ditt viktigste råd til unge ledere?– Husk at ingen ting kommer av seg selv, tenk langsiktig, behandle medarbeidere som virksomhetens viktigste ressurs og skap et godt arbeidsmiljø gjennom blant annet å være inkluderende.

Hvordan tror du arbeidslivet vil se ut om ti år?– Arbeid til alle er hovedoppgaven også framover. Utfordringene de nærmeste årene er å motvirke utslag av den internasjonale finanskrisen, som vi har klart oss bedre gjennom enn de fleste andre. Men vi blir stadig mer avhengig av hvordan verdensøkonomien utvikler seg. En utfordring vi må ta tak i for å skape arbeidsplasser, er å utvikle en mer helhetlig energi-, nærings- og miljø- og klimapolitikk. Vi må også sørge for at det private norske kapitalmarkedet kan bidra til å sikre norsk eierskap når viktige bedrifter skal selges. Norge må fortsette å bruke sine naturressurser på en bærekraftig måte, videreutvikle teknologien og satse på dyktige og kunnskapsrike medarbeidere. Vi må få økt satsing på etter- og videreutdanning, medbestemmelse og arbeidsmiljø.

Hvis du kunne velge en ny karrierevei, hvor ville du ha gått da?– Jeg hadde en fin tid på Kongsberg Våpenfabrikk. Hadde det ikke blitt veien som tillitsvalgt, hadde jeg kanskje fortsatt hatt en jobb i industrimiljøet på Kongsberg.

Ble du ertet eller mobbet for noe på barne- eller ungdomsskolen?– Det var nok ikke mange som hadde lyst til å mobbe en som var større enn de fleste.

Hva er en god samtale for deg?– En samtale i en hyggelig tone med gode og ekte smil hvor det er gjensidig dialog, og hvor det er framdrift og utvikling.

Hva gjør du om tre år?– Står på for norske arbeidstakere og samfunnsliv – på en eller annen måte!

Les hele intervjuet i Personal og Ledelse nummer 2/2011.

"