AvtarJasser_jpg.JPG
AvtarJasser_jpg.JPG

CatalystOne etablerer seg i USA

Softvare- leverandøren CatalystOne Solutions inngikk nylig en forhandleravtale med amerikanske HighPerformance Cultures Inc.

Publisert

Talent- og prestasjonsledelse er et prioritert område innen strategisk HR. Filosofien bak er økt prestasjonsnivå dersom man sørger for sammenheng mellom de individuelle målene og selskapets mål, kombinert med systematisk arbeid for utvikling av den enkeltes kompetanse.

En bieffekt er at man i større grad vil beholde og tiltrekke seg de beste medarbeiderne, noe som igjen styrker konkurranseevnen.

Avtar S. Jasser.

– HighPerformance Cultures Inc’s lange erfaring og profesjonelle tilnærming til menneskelig kapital, HR og forretningsprosesser vil sammen med velprøvede løsninger innen talent- og prestasjonsledelse fra CatalystOne Solutions skape stor verdi og varige resultater for de kunder som ønsker å etablere og utvikle en prestasjonskultur, sier Avtar S. Jasser, administrerende direktør i CatalystOne Solutions AS.

- Sammen vil vi passe godt i den amerikanske forretningskulturen.

James Tastard i HighPerformance Cultures Inc sier ledere ser verdien av å utvikle varig prestasjonskultur som virkemiddel for å differensiere seg konkurransemessig.

- Gjennom å kombinere beste-praksis, metodikk og prosesser fra HighPerformance Culture med CatalystOne’s solide og tilpasningsvennlige løsninger, kan vi hjelpe virksomheter med å maksimere prestasjonsnivået til hver enkelt ansatt, sier han.

(Pressemelding)