Likestilling 1
Likestilling 1

Prestisjeyrke og kjønnsbalanse gir høy lønn

Skaff deg et yrke med høy prestisje der det jobber like mange kvinner som menn hvis du vil ha høyere lønn. Vil du jobbe med service risikerer du å få lavest lønn.

Publisert

Selv om både kvinner og menn oppnår høy lønn i prestisjeyrkene, taper kvinnene kampen om karriere når barn og familie skal prioriteres.

Det kommer frem i forskningsarbeidet til Charlotta Magnusson ved Institutt for sosial forskning i Stockholm.

I Sverige får du høyest lønn dersom det jobber like mange kvinner som menn på en arbeidsplass. Yrker som jurister, journalister, leger og gymnaslærere gir høy prestisje og blir ansett for å ha den høyeste verdi i samfunnet.

Kjønn styrer ikke lønn

– Min avhandling viser at andelen kvinner i et yrke ikke automatisk henger sammen med lønnsnivået. Det er snarere mer tilfeldig. Vi ser for eksempel at de yrkesgrupper der kvinneandelen er høyest, ikke har den laveste lønnen, sier Charlotta Magnusson.

Serviceyrker på bunnen

– Servicerelaterte yrker derimot vurderes som mindre prestisjefylt og gir mindre betalt enn de fleste andre yrkeskategorier, sier forskeren.

Arbeid innen helse og omsorg vurderes ikke som mindre prestisjefylt, og har heller ikke et lønnsnivå som ligger lavere enn andre sammenlignbare yrker. Tvert imot er det positivt for lønnsnivået å jobbe innefor denne yrkesgruppen i Sverige.

Kvinner taper karrierekampen

Selv om andelen kvinner ikke har en negativ effekt på lønnen, er det likevel en tydelig forskjell på lønnsnivået kjønnene i mellom. Dette blir spesielt merkbart i prestisjeyrkene der lønnsforskjellen kan være så høy som 32 prosent.

Lønnsforskjellene i disse yrkene kan forklares med at mannens arbeidsutgifter i større utstrekning inneholder mange tjenestereiser, de er mer tilgjengelig utenom arbeidstid, og har ofte ubetalt overtidsarbeid.

Dette er faktorer som er karrierefremmende, men som samtidig er vanskelige å kombinere med barne- og familieansvar.

- Kvinnene taper terreng på arbeidsplassen når de får barn, konstaterer Charlotta Magnusson.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

"
Powered by Labrador CMS