Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljø

Redusert sykefravær gir tre milliarder

Nye anslag fra Arbeidsdepartementet viser at nedgangen i sykefraværet fører til en innsparing i utgiftene til sykepenger for arbeidstakere på drøyt tre milliarder kroner, sammenlignet med Revidert nasjonalbudsjett 2010.

Publisert

Ill.foto:Colourbox.

– Når sykefraværet faller, går sykelønnsutgiftene ned. Innsparing på tre milliarder kroner i statsbudsjettet er gode nyheter. Dette er penger vi kan bruke på andre viktige oppgaver i samfunnet. Samtidig som samfunnet har glede av dette, er det først og fremst bra for den enkelte som kan være i jobb framfor å gå sykmeldt, sier konstituert arbeidsminister Rigmor Aasrud.

Nedgang på syv prosent

Sykefraværet har falt markant gjennom 2010 etter en økning gjennom 2008 og 2009. Ved framleggelsen av statsbudsjettet for 2011 ble det anslått en nedgang i sykefraværet med sju prosent for 2010.

Det er siden registrert en ytterligere nedgang i sykefraværet. I omgrupperingsproposisjonen blir det nå anslått en nedgang i sykefraværet på åtte prosent fra 2009 til 2010.

I den proposisjonen som Arbeidsdepartementet legger fram for Stortinget 26. november (Prop. 42 S (2010-2011 foreslår departementet å sette ned bevilgningen med tre milliarder kroner i inneværende år.

Økt bevissthet

Det er et sentralt mål for regjeringen å redusere sykefraværet. Et høyt sykefravær er uheldig for den enkelte, for virksomhetene og for samfunnet som helhet.

– Nedgangen fra 2009 til 2010 kan bety at vi har snudd den negative utviklingen i sykefraværet. Det er fortsatt for tidlig å si noe sikkert om årsakene, men sist vinters oppmerksomhet har gitt økt bevissthet hos både leger, arbeidstakere og arbeidsgivere, sier Aasrud.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken. Enkeltutgaver av Personal og Ledelse kan du kjøpeher.

"
Powered by Labrador CMS