RektorTom-Colbjornsen-og-Ba.jpg
RektorTom-Colbjornsen-og-Ba.jpg

Norges første rektorskole åpnet

Kunnskapsministeren var med under åpningen av Norges første nasjonale rektorutdannelse ved BI, også omtalt som rektorskolen.

Publisert

Den 13. oktober åpnet kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell Norges første nasjonale rektorskole. Til venstre står rektor ved Handelshøyskolen Bi Tom Colbjørnsen. Foto: Tone Steen Sandberg.

- Jeg opptatt av rektorrollen. Å lede en skole er en ganske krevende oppgave, og det er spennende å få være med og åpne den nye rektorutdanningen til nyutdannede rektorer, sa kunnskapsministeren Bård Vegard Solhjell.

Utdanningens har vært et etterlengtet tilbud til skoleverket, og målet er at den enkelte rektor skal få et bedre grunnlag for å utføre lederjobben i den praktiske hverdagen.

Skal gi økt styrke

Gjennom utdanningen skal rektor få en klarer forståelse av egen rolle samt få økt styrke til å stå i jobben gjennom diverse kompetanse og redskaper.

Rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen, la vekt på at skolene er utsatt for et stadig sterkere endringspress.

- Skolelederne må i sterkere grad fremstå som moderne bedriftsledere med et totalansvar for hele virksomheten. Jeg er stolt over at BI nå kan tilby nyansatte rektorer et skreddersydd utdanningstilbud i skoleledelse, sier han.

Nasjonal satsning på skoleledelse

Rektorskolen er et ledd i en nasjonal satsing på skoleledelse, der alle rektorer i Norge skal få tilbud om utdanning i regi av et universitet eller en høyskole.

Emner i utdanningen vil blant annet være knyttet til skoleutvikling, endringsledelse, eierstyring, jus og økonomi. BI starter opp to klasser i Oslo og en klasse ved BI Kristiansand.

Tilbudet er i regi av staten og er først og fremst ment for nytilsatte rektorer, det vil si rektorer som har hatt stillingen i mindre enn 2 år, og rektorer som ikke har slik utdanning fra før.

Tre utdannings-institusjoner

Sammen med sine samarbeidspartnere vil Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo/ILS og Universitetet i Bergen tilby den nye utdanningen for rektorer.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

"
Powered by Labrador CMS