Norgeskart
Norgeskart

Kommunene ønsker ikke sammenslåing

Mens svensker og dansker godtar kommunesammenslåing stritter nordmenn i mot - selv når stordriftsfordelene er innlysende.

Publisert

- I Sverige har det lenge vært mulig å slå sammen og endre grensene mellom kommuner uten særlig politisk debatt. Dette er ikke mulig i Norge, som har en mye sterkere lokal identitet enn Sverige, sier professor i statsvitenskap Jon Pierre ved Göteborgs Universitet til Forskning.no.

Han henviser til undersøkelser av lokal identitet (bl.a. Baldersheim m.fl. 2003) som viser at Norge skiller seg ut sammenlignet med mange andre land, i Norden som ellers. Jon Pierre leder sammen med statsviter Ole Johan Andersen et forskningsprosjekt om strategiske regioner.

Lokal identitet står sterkt

Mye tyder på at befolkningene i Sverige og Danmark har godtatt argumentet om at kommunene bør slås sammen for å oppnå effektivitetsgevinst i offentlig forvaltning.

Dette argumentet virker imidlertid dårlig i Norge, hvor folk generelt er motstandere av kommunesammenslåing - selv om man korrigerer for at befolkningsstrukturen er relativt desentralisert i forhold til i nabolandene.

- På den ene siden innser man at regional samstyring har stordriftsfordeler, men så snart de lokale identitetene blir utfordret, ser vi at kittet ikke er sterkt nok til å nøytralisere frykten for å tape funksjoner og arbeidsplasser, sier Ole Johan Andersen, som er førsteamanuensis sosiologi ved Universitetet i Bodø. Han fungerer og som prosjektkoordinator ved Nordlandsforskning.

Les hele saken på Forskning.no: Lokal identitet begrenser samarbeid

Hva mener du? Bør kommunene slå seg sammen, eller fungerer det best slik som det er i dag? Diskuter saken under.

"