colourbox_læring
colourbox_læring

Rekordmange forskere i Tromsø

Hele 104 doktorgrader ble avlagt ved Universitetet i Tromsø i 2008. Det er ny rekord.

Publisert

I 2006 ble det gjennomført 60 disputaser ved UiT. I 2007 økte tallet til 100, og i fjor ble rekorden ytterligere forbedret til 104 doktorgrader. Nå er målet å øke tallet for 2009 melder nettstedet forskning.no. Flere gjennomførerÅrsaken til økningen ligger hovedsakelig i at flere gjennomfører den påbegynte doktorgraden. Tidligere har UIT erfart at mange av de som startet aldri gjorde seg ferdig. Det har Universitetet gjort noe med.- Gjennom opprettelsen av forskerskoler og økt fokus på oppfølging av ph.d.-studenter har vi økt gjennomføringsgraden. Det er nok et viktig element i den nye rekorden, sier Curt Rice, prorektor for forskning og utviklingsarbeid.

Prioriterer hele forskningmiljøetUniversitetet i Tromsø satser både på forskning og det å utvikle et godt forskningsmiljø. Det gir igjen gode forskere.- Unge, sultne doktorgradsstudenter driver de etablerte forskerne fremover, sier prorektoren.

Etterspurt kompetanseHan påpeker at både UIT og samfunnet ellers har bruk for den kompetansen utdanning på doktorgradsnivå gir. " - Både innenfor helsevesenet og næringslivet etterspørres det forskningskompetanse. Dette gjelder også innenfor administrative stillinger.- Vi skal rekruttere internasjonalt. Likevel er det naturlig at det finnes mange nordmenn ved norske universiteter. Uten en betraktelig økning i antallet doktorgrader har vi ikke kvalifiserte søkere i tilstrekkelig grad her i landet, sier Rice til forskning.no.

"
Powered by Labrador CMS