NM i kjøttfag illustrasjonsbilde1
NM i kjøttfag illustrasjonsbilde1

Færre lærlinger

Foreløpige tall viser at det er om lag 3 700 færre lærlinger i videregående opplæring i år enn i fjor. Det er første gang siden 2004 at antall lærlinger har gått ned, og antallet ligger nå på samme nivå som i 2006.

Publisert

Ingrid Espelid Hovig hilser på kokkelærlingen Nina Emilie Eggesbø på Thon Hotel Bristol. (Foto: Morten Holt)

Per 1. oktober 2009 var det registrert 34 400 lærlinger i videregående opplæring. Sammenlignet med tall fra samme tidspunkt i fjor innebærer dette en nedgang på om lag 10 prosent.

Det reduserte lærlingtallet kan ikke forklares ut fra naturlige variasjoner i kullstørrelse. Tilbakegangen er tydelig i store utdanningsprogram som elektrofag, bygg- og anleggsteknikk samt teknikk og industriell produksjon.

Færre begynner på restaurant- og matfag

Videre viser de foreløpige tallene at det var registrert 75 000 elever på videregående trinn 1 (vg1) i videregående opplæring.

Det har vært en nedgang i antall elever i enkelte av yrkesfagene. Siden 2006 har antall elever i vg1 på utdanningsprogrammet restaurant- og matfag sunket med vel 20 prosent. Også på bygg- og anleggsteknikk har man opplevd en markant reduksjon i elevtallet, spesielt det siste året. Fra 1. oktober i fjor har antall elever på dette utdanningsprogrammet gått ned med hele 11 prosent.

Jentedominans på folkehøgskolene

Om lag 7 000 elever var registrert på landets folkehøgskoler per 1. oktober, og av disse var 60 prosent jenter. Det store flertallet begynner på folkehøgskole det året de er 19 år gamle.

(SSB)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

"
Powered by Labrador CMS