Familie mann
Familie mann

Familiefaren taper i jobbsammenheng

Menn som prioriterer hjem og familie kan gjerne ses på som likestillingens pionerer. Men valget har sin pris, de taper i forhold til de menn som satser fullt og helt på sin karriere.

Publisert

Gjennom tidligere forskning er det kjent at kvinner som velger å ta seg av hjem, familie og barn, taper i kampen om den gode karrieren. Nå viser forskning at dette også gjelder for den nye generasjonen menn - de som ønsker å ta en større del av omsorgsarbeidet i hjemmet.

Samme utfordringer som kvinner

Funnene viser at menn i posisjoner med lavere grad av jobbinvolvering, nyter tilværelsen med omsorgen for barna og familien. Men deres karrieremuligheter og evne til å sikre et framtidig livsgrunnlag, uavhengig av andre forsørgere, framstår som utrygt.

- Vi ser altså at menn sliter med de samme problemene som kvinner i lik jobbposisjon, samtidig som de også har de samme godene, sier forsker Sigtona Halrynjo ved Arbeidsforskningsinstituttet til forskning.no.

Les også:Barn ingen hindring

Karrieremenn har liten tid

Menn som derimot satser fullt og helt på sin karriere kan skilte med en god og trygg jobbsituasjon. Til gjengjeld har de svært liten tid til familie, fritidsaktiviteter og et sosialt liv. I forhold til karrieremuligheter er det fortsatt den "ubelemrete" arbeidstakeren, med lite omsorgsansvar, som favoriseres.

Les hele saken på forskning.no.

Les også: - Flere kvinner bør søke til utlandet

"
Powered by Labrador CMS