funksjonshemmet- (bredde)
funksjonshemmet- (bredde)

Vil registrere funksjonshjemmede jobbsøkere

Regjeringen vurderer å opprette et eget register over jobbsøkere med nedsatt funksjonsevne. Hensikten er å gjøre veien inn på arbeidsmarkedet kortere og kompetansen mer synlig overfor arbeidsgivere.

Publisert

Ifølge Statistisk sentralbyrå finnes det 46 000 funksjonshemmede i Norge som ønsker å jobbe, men som likevel står utenfor arbeidsmarkedet.

Les også: Funksjonshemmede med garanti

Samtidig hevder mange arbeidsgivere at de gjerne ansetter funksjonshemmede, men at det er vanskelig å finne aktuelle kandidater.

Lettere å finne kompetansen

I Arbeids- og inkluderingsdepartementet vurderer man et eget register over arbeidssøkere med en funksjonshemning, skriver avisa Vårt Land.

Hensikten er å gjøre det enklere for arbeidsgivere å finne den kompetansen de er ute etter også blant funksjonshemmede.

Ideen med et slikt register er foreløpig i en tidlig vurderingsfase. Siden nyttår har tanken vært til høring hos arbeids- og velferdsdirektoratet.

Møter ulike reaksjoner

Forslaget møter ifølge Vårt Land ulike reaksjoner blant funksjonshemmedes organisasjoner.

Norges Handikapforbund er prinsipielt imot en slik registrering fordi man mener at det vil fokusere på individets mangler og avvik, og ikkke på de bakenforliggende, samfunnsskapte årsakene til at den enkelte ikke kommer inn på arbeidsmarkedet.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon mener på sin side at et slikt register kan være et godt redskap i arbeidet med å få flere funksjonshemmede i arbeid. Forutsetningen er at registeret innfrir alle krav til personvern og forvaltes på en god måte.

"
Powered by Labrador CMS