pleie og omsorg
pleie og omsorg

Sykepleiere vil slutte tidlig

Godt over halvparten av sykepleierne i Danmark som i dag er i 50-årene, sier de ønsker å slutte i jobben innen de er 62. Belastende arbeidsvilkår er en av de viktigste årsakene til at de ikke ønsker å stå lenger i jobb.

Publisert

Dersom undersøkelsen om danske sykepleieres arbeidsmiljø, trivsel og helse viser seg å stemme, er det en alvorlig trussel mot dansk helsevesen. En firedel av sykepleierne er mellom 50 og 59 år gamle, og de fleste av dem sier de ønsker å gå av tidlig.

Les også: Helsearbeidere på akkord med seg selv

Og allerede i dag sliter dansk helsevesen med stor sykepleiermangel - akkurat som i Norge.

En av ti vil stå til pensjonsalder

Ifølge undersøkelsen fra DSR Analyse sier 52 prosent av de spurte sykepleierne i alderen 50 til 59 år at de ønsker å trekke seg tilbake når de er mellom 60 og 62 år gamle. 32 prosent vil gå av når de er 62 til 65 år.

Bare 11 prosent sier de vil trekke seg tilbake ved aldersgrensen på 65 år, og 5 prosent sier de vil gå av før de er 60.

Undersøkelsen er gjengitt i det danske helseledertidsskriftet Forkant.

Dyrke familie og fritid

Det er flere årsaker til at danske sykepleiere vil gå av tidlig. Den viktigste - som deles av 56 prosent av de spurte - er at de vil ha bedre tid til å dyrke fritidsinteresser.

Dernest sier 38 prosent at det handler om belastende arbeidsvilkår. Like mange oppgir at hensyn til familien spiller inn.

Dette kan tyde på at sykepleiere i 50-årene ønsker å slutte i jobben før de er så slitne at de ikke lenger har overskudd til privatlivet.

Les også: Faglig påfyll stanser pleierflukt

Uhensiktsmessige arbeidstider, slitasje, sviktende helse og sviktende interesse for arbeidet er også årsaker som sykepleierne oppgir for å ville slutte i jobben.

"
Powered by Labrador CMS