penger - høyde
penger - høyde

Kraftig lønnsvekst for siviløkonomer

Siviløkonomene kan glede seg over en svært god lønnsutvikling. Med ti års erfaring, har de en lønnsvekst på godt over hundre prosent.

Publisert

Det viser statistikk fra Handelshøyskolen BIs arbeidsmarkedsundersøkelse for 2008. Over 3 300 tidligere BI-studenter deltok i undersøkelsen, og 685 av dem var siviløkonomer.

- Ung motivasjon gir resultat

Siviløkonomene som gikk ut fra skolen i 1998, tjener i dag 710 000 kroner i snitt, inkludert bonuser og tilleggsytelser. Fastlønna ligger på 626 000 kroner.

- Den gode lønnsveksten reflekterer to ting: Denne yrkesgruppen har en allsidig økonomisk kompetanse som arbeidsgivere verdsetter, og som det er stor etterspørsel etter. Videre forteller det at de som begynner på studiet er svært ambisiøse og motiverte personer. Jeg tror at motivasjon i ung alder og suksess senere i karrieren henger sammen, sier Dag Morten Dalen, professor og faglig leder på siviløkonomstudiet ved BI.

Høy årslønn ikke viktigst

Undersøkelsen viser at høy årslønn er det femte viktigste kriteriet når siviløkonomer vurderer en ny stilling. Viktigere enn lønna er interessante arbeidsoppgaver, personlig utvikling, kompetanseutvikling og fleksibilitet.

- Jeg mener dette reflekterer at de har relativt høy lønn. Hvis de tjente mindre, hadde kanskje lønn kommet høyere opp på lista, sier Dalen.

Mer enn dobbel lønn

I 1998 hadde en nyutdannet siviløkonom en gjennomsnittlig fastlønn på 279 000 kroner. Med rundt ti års erfaring viser undersøkelsen at lønnsveksten er på 120 prosent.

- Studiet har stor anseelse i næringslivet, og arbeidsgivere har lang erfaring med å ansette siviløkonomer. De vet hva de får, og dette belønnes, sier konstituert administrerende direktør i Siviløkonomene, Turid Elisabeth Solvang.

De fleste privat ansatt

De mest populære bransjene blant siviløkonomene som deltok i undersøkelsen, er bank, finans og forsikring, etterfulgt av varehandel og IKT. Hele 95 prosent jobber i privat sektor.

Rundt 80 prosent sier de er fornøyde med jobben de har i dag, og nærmere 90 prosent ser lyst på fremtidige karrieremuligheter.

Siviløkonomenes lønn (inkludert bonus og tilleggsytelser):

• 10 års erfaring: 710.000 kr (uteksaminert i 1998)

• 7 års erfaring: 689.000 kr (uteksaminert i 2001)

• 5 års erfaring: 600.000 kr (uteksaminert i 2003)

• 2 års erfaring: 460.000 kr (uteksaminert i 2006)

(Kilde: Handelshøgskolen BI, Arbeidsmarkedsundersøkelsen Alumni 2008)

Powered by Labrador CMS