colourbox_noterer
colourbox_noterer

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å ta utdanning ved siden av full jobb. Klare prioriteringer og en stor dose selvdisiplin er oppskriften for å lykkes.

Publisert

Deltidsstudier betyr sene kvelder, svart kaffe og knallharde prioriteringer, men også bedre jobbmuligheter. Når du først kommer inn i rutinene, og finner en studieteknikk som passer for deg, så går det lettere. Da kommer den gode følelsen av mestring. Her er noen gode råd til deg har lyst til å gå i gang med en etterutdanning.

Finn balansen

Før du starter på en krevende og kostbar etterutdanning må du tenke gjennom hva du er villig til å ofre for å nå dine mål. Men ikke la utdanningen ta all tid. Det er viktig å finne en sunn balanse mellom studier, jobb, familie, venner og andre aktiviteter.

Søk støtte

Sørg for at du har arbeidsgiver og familien med på laget. Avklar hvilke perioder du blir borte fra jobb, og hvem som skal ivareta dine oppgaver når du er borte. Hvis samboeren må ta et større ansvar på hjemmebane, så husk å vis takknemlighet for det.

Vær strukturert

Ikke utsett pensumlesingen. Lag en leseplan og hold deg til denne. Læring forutsetter at du tar deg tid til å reflektere over det du leser.

Delta på kollokviegrupper

Sørg for å finne andre studenter som har samme ambisjonsnivå som deg. Legg opp en realistisk plan for hvor ofte dere skal møtes, og hva dere skal diskutere på de ulike møtene.

Vektlegg oppgaveskriving

Ofte vil oppgaveskriving være en viktig del av studiet. På mange studier kan du skrive oppgaven sammen med andre. Det kan være nyttig, men velg dine samarbeidspartnere med omhu. Dere skal jobbe mye sammen og ofte under tidspress. Sørg for at dere har like store ambisjoner med oppgaven.

Sett av tid til repetisjon

Skippertak kan kanskje ta deg helskinnet gjennom eksamen, men det du har lest blir raskt glemt. Start derfor repetisjonen i god tid, slik at du kan se helheten i faget/kurset.

Vær raus med deg selv

Sett små og store delmål for deg selv, og gi deg selv rikelig belønning når målene er nådd.

Powered by Labrador CMS