Lege
Lege

Flere sykmeldte \"raskere tilbake\"

Arbeids- og velferdsetaten mener at "Raskere tilbake"-ordningen begynner å virke og gi resultater. Hensikten med ordningen er at sykmeldte arbeidstakere skal komme raskere tilbake i jobb.

Publisert

Fra september til november i fjor henviste NAV 1 655 sykmeldte til arbeidsrettet rehabilitering gjennom "Raskere tilbake". I tillegg har fastlegene henvist 6 000 sykmeldte til raskere sykehusbehandling.

Dermed har nær 8 000 sykmeldte fått et tilbud om raskere behandling innen utgangen av november. Dette er tre ganger så mange som for to måneder siden, melder NAV på sine nettsider.

Les også: Ukjent sykefraværstiltak til 600 millioner

Målet med ordningen "Raskere tilbake" er at sykmeldte arbeidstakere skal komme raskere tilbake i jobb.

" Bedre rehabilitering

- Dette viser at "Raskere tilbake" begynner å falle på plass, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

- Bedre rehabilitering er et svært viktig grep for å redusere sykefraværet i Norge. Det er derfor gledelig at tilbudet nå er på plass i alle fylker i Norge og at det er henvist pasienter i alle fylker.

Raskere tilbake i jobb

"Raskere tilbake" ble opprettet i fjor som et tiltak for å få sykmeldte arbeidstakere raskere tilbake i jobb.

De sykmeldte kan både få tilbud om sykehusbehandling via fastlegen og tilbud via NAV om blant annet arbeidstrening, rehabilitering og hjelp til å kartlegge muligheter i arbeidslivet.

Flest kvinner henvist

NAVs tall for november i fjor viser at to av tre henviste til raskere rehabilitering er kvinner. Nær halvparten av de henviste jobber innenfor helse- og sosialtjenester, eller varehandel.

Om lag halvparten av de henviste har høgskoleyrker, eller salgs- og serviceyrker. Det er flest henviste i aldersgruppen 40-49, fulgt av aldersgruppen 30-39.

- Redusert sykefravær er en prioritert oppgave for NAV, fordi dette er viktig både for den enkelte arbeidstaker og for hele samfunnet, sier Saglie.

Ta kontakt med NAV

Han oppfordrer alle sykmeldte arbeidstakere som tror de kan ha nytte av rehabilitering, om å ta kontakt med NAV.

Det er NAV som henviser til rehabilitering, mens det er fastlegene som henviser til sykehusbehandling. NAVs tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering omfatter:

Arbeidsforberedende treningArbeidsutprøvingKontakt med arbeidslivetGenerell opptreningFunksjonsfremmende treningOpplæringMotivasjonTrening i sosial mestringEn kombinasjon av disse elementene