baby
baby

- Ledere må støtte pappaperm

Arbeidslivets ledere må oppmuntre mannlige ansatte til å ta mer pappaperm, mener mannsforsker Jørgen Lorentzen. Det vil gi lederne bedre og mer tilfredse medarbeidere tilbake.

Publisert

Likelønnskommisjonen foreslår en ny ordning for foreldrepermisjonen hvor foreldrene skal tildeles hver sin tredel.

Les også: Pappaer må ta mer permisjon

Men fortsatt tar to av fem menn ikke betalt pappermisjon, skriver Nettavisen. De fleste av dem er i en situasjon hvor de ikke har rett til betalt permisjon. Blant dem som har muligheten, tar ni av ti menn ut sine tilmålte uker.

Oppfattes som "mors tid"

Men relativt få kjemper for å få en større andel av permisjonstiden enn "kvoten".

Ifølge Lorentzen er menns problem at mange oppfatter permisjonstiden utover fedrekvoten som mors tid.

- Det er få fedre som vil kjempe om den tiden. Når menn må argumentere både mot arbeidsgiver og mor for å ta ut permisjon, så sier det seg selv at de sliter med å få det til, sier Jørgen Lorentzen til Nettavisen.

Formaliserte rettigheter

Han mener at norske menn må få en selvstendig opptjeningsrett til fedrekvoten, og at kvoten må utvides.

- Det er nødvendig at menn får formaliserte rettigheter, sier Lorentzen, som savner engasjement for fedres rettigheter hos ledere i næringslivet.

Mannlige ledere må på banen

- Det er et problem at ikke flere mannlige toppledere går ut og sier at flere menn bør ta pappaperm. Forskningen viser at menn som har et godt familieliv yter mer på jobben, sier Jørgen Lorentzen til Nettavisen.

Det er selvstendig næringsdrivende og toppledere som i minst grad tar ut foreldrepermisjon, ifølge mannsforskeren.

"