ung sjef
ung sjef

Ingen appetitt på å bli gründer

Åtte av ti unge akademikere har overhodet ingen ønsker eller ambisjoner om å starte egen virksomhet. De vil heller være vanlige lønnsmottakere.

Publisert

"Jeg vil ikke bli en slik far som aldri er til stede."

Dette er en av begrunnelsene som gis for ikke å ha noen ambisjoner om å starte egen virksomhet.

Les også: Millennierne krever mening og muligheter

Ifølge en undersøkelse blant mer enn 3000 unge, danske siviløkonomier, ingeniører, jurister og samfunnsvitere, er det få som har en gründer i magen.

Åtte av ti sier de vil være ansatt og motta lønn. Heller ikke konsulenttilværelsen frister, skriver Business.dk.

Høytlønnede vil prøve seg

Lysten til å bli selvstendig er størst blant dem som har høyest lønn - over 800 000 kroner i året - og blant dem som er lavest lønnet - under 300 000 kroner.

Flere menn enn kvinner kan dessuten tenke seg en tilværelse som selvstendig næringsdrivende.

Vil ha samfunnsperspektiv

Det er dessuten forskjeller mellom yrker. Bedriftsøkonomer fra handelshøyskolene er dem som i størst grad ønsker å starte sin egen virksomhet, fulgt av ingeniører.

Offentlig ansatte økonomer, jurister og samfunnsvitere er i minst grad motivert for å starte for seg selv. Trolig har dette sammenheng med at mange av dem er motivert av å påvirke samfunnsprosesser mer enn å skape noe for seg selv.

Familien går foran

Den vanligste forklaringen yngre, danske akademikere gir for ikke å ville starte for seg selv, er hensynet til familie og fritid. De har en forestilling om at det er for arbeids- og tidkrevende å skulle starte for seg selv.

Dette til tross for at Danmark regnes for å være blant de enkleste land i verden å starte egen virksomhet i. Det er langt lettere der enn for eksempel i Norge.

Norge på europatoppen

Likevel ligger Norge sammen med Storbritannia fremst i Europa når det gjelder nyskapning, viser tall fra Iverksetterindeks 2007. For hver 100. virksomhet startes 11 nye i året i Norge.

Storbritannia ligger på topp i Europa med 14 nye, mens det i Danmark grunnlegges 10 nye virksomheter for hver 100. Sverige ligger langt bak.

"
Powered by Labrador CMS