colourbox_ung_data
colourbox_ung_data

3 millioner til unge gründere

Kommunal- og regionalministeren har bevilget 3 millioner kroner for å utvikle mentorordninger for unge etablerere.

Publisert

En fersk evaluering utført av Innovasjon Norge viser at unge gründere har behov for strategisk rettleding over tid. Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa bevilger derfor 3 millioner kroner som skal gå til å utvikle mentorordninger.

Vil ha flere kvinner

Ordningen skal utvikles av Innovasjon Norge iløpet av 2008, ved å utprøve mulige innretninger i flere regioner. En ambisjon er at 40 prosent av deltakerne skal være kvinner.

Unge bruker for lang tid

Bakgrunnen for bevilgningen er Innovasjon Norges evaluering som viser at unge etablerere bruker lang tid både på å avklare potensialet i sin idé, og på å ta strategiske valg underveis. I tillegg har unge etablerere etterspurt mer veiledning enn det eksisterende virkemiddelapparatet gir.

- Unge er en viktig målgruppe, og med så konkrete problemstillinger er det viktig å følge opp med konkrete tiltak, sier Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding.

Flere har en gründer-drøm

Flere norske undersøkelser tyder på at mange unge er opptatt av entreprenørskap, og at stadig flere i aldersgruppa 18-35 år kan tenke seg å starte egen virksomhet. Mulige årsaker er ifølge Kommunal- og regionaldepartementet at entreprenørskap i større grad har vært tema i skoleundervisningen, og at det generelt gis større oppmerksomhet i samfunnet og i media.

Powered by Labrador CMS