kvinne styre_colourbox.com
kvinne styre_colourbox.com

Utdanner kvinner til styrerepresentanter

Danske kvinner tilbys nå et bestyrerkurs, som skal synliggjøre deres potensial som profesjonelle styrerepresentanter.

Publisert

Kurset peiler seg inn mot bestyrelsesposter i både små og mellomstore virksomheter, og er det første i sitt slag, skriver business.dk.

- Må bruke talentene vi har

Det danske yrkeslivsnettverket for kvinner, Morgendagens Heltinder, har slått fast at behovet for flere kvinner ved styrepostene er stort.

Formann i nettverket, Sussi Bianco, peker på at Danmark ikke lenger har råd til å la en så stor del av landets talenter forbli ubrukt - spesielt ikke med tanke på globaliseringen som foregår.

- Vi har kvinnene, og yrkeslivet har behovet. Med denne utdannelsen gjør vi det enkelt for begge parter å by hverandre opp til en spennende dans, sier hun til business.dk.

- Må ta en del av skylda selv

Kurset er utviklet av Morgendagens Heltinder, i samarbeid med Jens Damgaard, som er leder av utviklingsnettverket Samuraia og Carl Erik Skovgaard Sørensen, næringslivsadvokat hos Delacour i Århus.

Sørensen skal undervise på utdannelsen.

- Det er ikke bare mennenes - men også i høy grad kvinenes - skyld at fordelingen av styrepostene er som den er i dag. Bestyrer-utdanningen skal være med å synliggjøre kvinnenes kompetanse og få flere til å søke seg til styreposter, sier Carl Erik Skovgaard Sørensen til business.dk.

Redskaper og innsikt

Bestyrer-kurset skal strekke seg over to dager, og arrangeres i både Århus og København. Kurset skal gi kvinnene praktiske redskaper til styre-arbeidet, samt innsikt i verdiskapende prosesser, lederskap og økonomistyring.

Les mer om kurset på Samuraias nettsider.

"
Powered by Labrador CMS