møterom_colourbox
møterom_colourbox

Strengere for vikarbyråene

I går fastsatte regjeringen en obligatorisk melde- og registreringsordning som skal stoppe veksten i useriøse vikarbyråer.

Publisert

Fra høsten skal alle vikarbyråer sende melding til Arbeidstilsynet og registreres i et offentlig register.

Middel mot sosial dumping

For å registreres må byrået oppfylle en rekke krav til blant annet organisering og økonomi, og det vil bli forbudt for bedrifter å benytte seg av byråer som ikke er registrert.

- Med forskriften får vi på plass et regelverk som blir et nyttig verktøy for å hindre sosial dumping og useriøsitet i utleiebransjen, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding.

Fast representant i landet

Vikarbyråer som skal drive i Norge, enten de er norske eller utenlandske, må ifølge de nye reglene også ha en fast representant i landet med juridiske fullmakter.

Den faste stedlige representanten skal blant annet ha fullmakt til å motta stevninger, krav om tariffavtale og andre myndighetshandlinger som konkursvarsel og konkursbegjæring, på vegne av foretaket.

Økt seriøsitet

- Samlet sett får vi nå en god og effektiv ordning som vil bidra til økt seriøsitet i utleiebransjen, samt i alle bransjer som leier inn fra vikarbyråer. Arbeidet mot sosial dumping har betydning både for arbeidstakere fra utlandet, men også for de generelle lønns- og arbeidsvilkårene i Norge, sier statsråden.

Forskriften er en oppfølging Soria Moria-erklæringen og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping

Powered by Labrador CMS