Pappaperm 1
Pappaperm 1

Mange velger bort pappaperm

Fire av ti fedre avstår fra å ta ut hele fedrekvoten på seks uker. Likestillingsombudet mener utviklingen går for sakte

Publisert

Den såkalte fedrekvoten er på seks uker, og dersom disse ikke tas ut av faren, vil foreldrene miste disse ukene med betalt permisjon, melder NTBLikevel takker mange nei til tilbudet. I første halvår i fjor valgte bare seks av ti fedre å ta pappaperm på seks uker eller mer.

- Det er kjempeflott at flere fedre tar mer pappaperm, men utviklingen går alt for sakte. Dersom den fortsetter i samme fart som i dag, vil det ta minst tre generasjoner før det store flertallet fedre blir hjemme i mer enn åtte uker, sier likestillingsombud Beate Gangås til NTB.

Andelen fedre som tar ut åtte uker eller mer har i tidligere perioder vært økende, men var stabil fra første halvår 2007 til første halvår 2008. I første halvår 2008 hadde andelen økt til nærmere 11 prosent, viser de siste tallene fra Nav.Likestillingsombudet mener at regjeringen bør innføre en tredeling, slik at en tredel av permisjonsperioden forbeholdes moren, en tredel forbeholdes faren og den siste kan deles mellom de to.- Alt tyder på at menn ønsker å ta ut mer pappaperm og at foreldre vil dele foreldrepengene likere dersom det legges opp til det, sier hun.Gangås peker på at også økonomien spiller inn på antallet fedre som velger pappaperm.Det er barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap) enig i. - Vi ser at det fortsatt er fedre som ikke tar ut hele fedrekvoten på seks uker. Dette kan skyldes flere forhold. Arbeidsgiveres holdninger og tilrettelegging for at far kan ta ut fedrekvoten må bedres. Så spiller økonomi helt klart en rolle, sier Huitfeldt til NTB.

Vil tilrettelegge

Statsråden vil foreløpig ikke love noen tredeling, men ønsker å øke antall permisjonsuker totalt.

- Jeg er opptatt av at det skal legges til rette for at både mor og far har gode muligheter til å kombinere arbeidsliv og familieliv. Jeg tror det er mange måter å få fedre til å ta ut mer foreldrepermisjon. Regjeringen vil prioritere å gi fedre selvstendig opptjeningsrett og øke antall permisjonsuker for alle, slik vi har sagt i Soria Moria erklæringen, sier hun.

Selv om økningen i går sakte, er den imidlertid stor hvis man ser tilbake på første kvartal i 1999. Da var det drøyt 5 prosent menn som tok ut pappaperm i åtte uker eller mer. T

otalt var det i første halvår 2008 19.029 menn med foreldrepenger, en økning på 542 fra første halvår 2007. I Oslo og Sør-Trøndelag er det 66 prosent av fedrene i fylket som har en foreldrepengeperiode på seks uker eller mer, mens det i Vest-Agder er 43 prosent av fedrene som har seks uker eller mer. (©NTB)