klokke-bredde-cb
klokke-bredde-cb

Ledelse uten grenser

Det moderne arbeidslivet blir stadig mer grenseløst, og faste rammer er i ferd med å hviskes ut. Den danske organisasjonen Væksthus for ledelse har utarbeidet en rekke råd til ledelse i den nye, grenseløse arbeidshverdagen

Publisert

Hvor, når, hvordan og hvorfor arbeidet skal utføres er ikke lengre like entydig som i idustrisamfunnets epoke.

Medaljens bakside

Ifølge Lederweb.dk, opplever arbeidstakere og -givere at det grenseløse arbeidet gir både større frihet, ansvar og innflytelse over eget arbeid.

Men medaljen har en bakside: Noen synes det er vanskelig å håndtere grenseløse arbeidsformer, og ikke alle trives med å selv definere arbeidsoppgaver og sette grenser for eget arbeid. Dette er ifølge nettstedet trolig årsaken til at stadig flere ledere og ansatte balanserer på kanten av stress.

Veiledende hefte

Med dette i bakhodet, har Væksthus for ledelse utarbeidet en ny publikasjon om ledelse i organisasjoner der arbeidet blir stadig mer grenseløst. Heftet retter oppmerksomheten mot hvordan man som leder kan fremme trivsel og redusere stress på arbeidsplassen.

Her er sju råd hentet fra heftet:

1 Sett rammer for hverdagen og gjør den forutsigelig

2 Ha fornuftige ambisjoner, så du kan brenne for saken uten å brenne ut

3 Gi tydelige signaler, så medarbeiderne kan forholde seg til klare retningslinjer

4 Vær konstruktiv i eventuelle konflikter, så de fører til utvikling og ikke nedbryting

5 Dosér involveringen, så ikke alle medarbeiderne trenger å ta stilling til alt

6 vis anerkjennelse fortløpende, slik at medarbeiderne hele tiden vet når de har gjort noe bra.

7 Sørg for at du selv trives, slik at du ikke smitter andre med stress

Les mer om rådene, og last ned heftet her.

"
Powered by Labrador CMS