lege og pasient
lege og pasient

- Undergraver likhetsidealer

Ordningen med å kjøpe helse- og rehabiliteringstjenester til sykmeldte for å få dem raskere tilbake i arbeid, møter kritkikk fra en ekspertgruppe i Sosial- og helsedirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

"Raskere tilbake" er en ordning hvor sykmeldte arbeidstakere kan sikres raskere behandling enn de ellers ville fått gjennom kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester spesielt til denne gruppen pasienter. Det er satt av 604 millioner kroner til formålet.

Krass ekspert-kritikkMen nå møter ordningen en grunnleggende og prinsipiell kritikk fra Sosial- og helsedirektoratets ekspertgruppe mot sosiale forskjeller, under ledelse av professor i sosialmedisin, Steinar Westin.

Gruppa har vedtatt en uttalelse som er sendt helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

"Lønnsomme" pasienterEkspertgruppa frykter, ifølge Helserevyen, at "Raskere tilbake" forsterker ulikhetene i Helse-Norge, gjennom at man knesetter et prinsipp om at den som er lønnsom som arbeidstaker skal ha forrett til behandling i helsevesenet.

- Det bidrar til å undergrave de likhetsidealene som norsk helsetjeneste har hatt, sier Westin til NRK.

"

Tviler på effektenHan tror ikke på løftene om at ordningen ikke skal skyve noen bakover i køen. Heller ikke tror han at "Raskere tilbake" vil medføre noen merkbar nedgang i sykefraværet.

Sosial- og helsedirektoratet merker seg dessuten at det tar lenger tid enn antatt å etablere "Raskere tilbake" i praksis. Så langt har fastlegene henvist mellom 400 og 500 pasienter til spesialisthelsetjenesten gjennom denne ordningen.