Lese i sofa-colourbox
Lese i sofa-colourbox

Sykere av fritid enn av jobben

Måten vi lever på i fritiden ser ut til å bety mer for sykefraværet enn arbeidsmiljøet. Det er konklusjonen i en fersk studie av fravær og nærvær i norsk arbeidsliv.

Publisert Sist oppdatert

- Litt under halvparten av dem som er borte fra jobben i mer enn 14 dager har fravær på grunn av helseplager som skyldes jobben. Med andre ord: Flere forhold, som for eksempel måten vi lever på, i fritiden, ser ut til å ha større effekt på sykefraværet enn forholdene der vi arbeider.

Det fastslår forsker og dr. polit. Karen Modesta Olsen, ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) i Bergen.

Hun har analysert et omfattende materiale fra den norske levekårsundersøkelsen (se egen ramme), først og fremst for å få svar på følgende spørsmål:

- Hva er realistisk når det gjelder de tiltakene som blir satt inn på norske arbeidsplasser for å redusere sykefraværet her i landet?

- De som er engasjert i dette arbeidet, ser ut til å ha urealistiske forventninger til hva man kan oppnå ved å ta tak i forhold knyttet til arbeidsmiljøet. Flere internasjonale studier tyder på at sammenhengen mellom sykefravær og arbeidsmiljø er ganske svak. Min studie av norske forhold peker i samme retning, selv om jeg ikke kan utelukke at belastninger i arbeidsmiljøet over lang tid vil virke sterkere.

Studien er gjengitt i en artikkel i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet, som nå lanseres.

Sammenheng arbeid-sykefravær- Det er først og fremst i noen få, hardt belastende yrker, med tunge løft og gjentatte bevegelser, at vi finner en klar sammenheng mellom arbeidsforhold og sykefravær. I slike yrker vil det alltid være en del tøffe tak. Selv om vi kan gjøre noe for å lette byrdene, så vil for eksempel enkelte grupper håndverkere og hjemmehjelpere oppleve belastninger som det ikke er mulig å få helt bukt med.

- Konkluderer du med at den enkelte selv må ta større ansvar for å få ned sykefraværet ?

- Det er ikke mitt utgangspunkt. Jeg er mer opptatt av å se på hvilke forhold arbeidsgiver kan gjøre noe med, og det er det. Jeg finner at både dårlige forhold mellom de ansatte og ledelse, og uklare forventninger til arbeidstagere har sammenheng med fravær. Men det er heller ikke til å komme forbi at effekten av livsstil er påtagelig, når vi ser på den delen av sykefraværet som ikke er arbeidsrelatert. Det er et forhold ingen kan overse.