ScanStockPhoto_image_113163
ScanStockPhoto_image_113163

NHO oppfordrer til god varslerkultur

Gi ansatte en egen kanal for å ta opp problemer som ikke lar seg løse på stedet, oppfordrer Næringslivets Hovedorganisasjon i et nytt veiledningshefte om varsling av interne, kritikkverdige forhold.

Publisert Sist oppdatert

Fra årsskiftet trådte nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven i kraft som gir varslere av kritikkverdige forhold et sterkere lovvern mot negative represalier fra arbeidsgiveren.

Med kritikkverdige forhold menes lovbrudd eller brudd på tydelig kommuniserte interne regler.

Nå følger NHO opp med et eget veiledningshefte som både inneholder forventninger til medlemsbedriftene og konkrete råd for hvordan man kan gå fram for å etablere en åpen bedriftskultur og forsvarlige rutiner for håndtering av varsling.

- Det er bra at varslere får et lovvern, men det er både viktigere og bedre at at bedriftene utvikler en kultur med åpenhet der kritikkverdige forhold tas opp, diskuteres og løses. Da blir det mindre behov for varsling, skriver NHO i veledningsheftet "Når sant skal sies".

- Vi ønsker at en slik kultur skal gjennomsyre bedriftene, slik at problemene kan løses tidligst mulig og nærmest der de oppstår.

I de tilfellene hvor problemene ikke lar seg løse på stedet, oppfordrer NHO bedriftene å gi de ansatte en kanal for å kunne ta opp problemene.

I veiledningsheftet legger NHO vekt på tre forhold:

Åpenhet: Bedriftsledere oppfordres til å etablere en åpen bedriftskultur med aksept for å ta opp bekymringer og å reise kritikk. De ansatte må vite hvordan de kan ta opp kritikk på en konstruktiv måte. Verdigrunnlag, etiske retningslinjer og lederpraksis skal bygge opp under dette.

Rutiner: Ledere skal ta imot varslere på en ordentlig måte. Det skal ryddes opp i det som er kritikkverdig. Dersom kritikken viser seg å være ubegrunnet, må varsleren få en skikkelig forklaring. Ledelsen har også et ansvar for å ta vare på dem det blir varslet om.

Beskyttelse: Bedriftsledere og tillitsvalgte skal sørge for at varslere ikke blir utsatt for negative reaksjoner. NHO mener det er helt uakseptabelt om det skjer, enten det er fra ledere eller kolleger.

"