Eldre par
Eldre par

Kvinner mangler pensjonsoversikt

Kvinner har mye dårligere oversikt over sin egen, fremtidige pensjon enn hva menn har. De er dessuten mye dårligere til å spare.

Publisert

Forskjellene i kvinner og menns forventninger til egen pensjon kommer fram i en undersøkelse som Visendi har utført for SpareBank 1 nylig.

Halvparten av kvinnene svarer at de ikke vet hva de får i samlet pensjon fra folketrygd og tjenestepensjon. Bare 37 prosent av mennene svarer det samme.

Flertallet av både kvinner og menn er urolige for at pensjonen ikke vil strekke til. Men kvinner er enda mer pessimistiske enn menn. Bare hver femte tror at de samlet sett får en god nok pensjon. Hver tredje mann, derimot, regner med at ytelsene blir bra nok.

Og det kan være ekstra stor grunn for kvinner til å være urolige, for bare hver femte oppgir at hun sparer til egen pensjon, mot hver tredje mann.

- Det er langt igjen til kvinner er økonomisk likestilt med menn. Dette ser vi tydelig når det gjelder pensjon. Kvinner ligger langt etter mennene når det gjelder å ta ansvar for sin egen økonomi som pensjonist, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

Inntektsforskjellene mellom kvinner og menn øker når vi blir pensjonister. Dessuten vil kvinner, som i gjennomsnitt lever lengst, være avhengige av pensjonsytelser i flere år enn menn.